Pin It

Ledenvergadering Siertuinvereniging Elim 2017

Pin It

JEUGDDIENST 16 NOV

Pin It

intocht Sint EWLim 2017

Pin It

VogelshowDALERPEEL - Grote vogelshow in Dalerpeel In dorpshuis “de Breiberg” te Dalerpeel wordt van vrijdag 17 november t/m 19 november een grote vogelshow georganiseerd Waaronder hoofdzakelijk kromsnavels en parkietachtigen, welke in Een 40tal volières te bewonderen zijn De organisatie ligt in handen van Vogelver. “Vogellust” en de Parkieten Societeit van Drenthe “Vogellust” zal tevens hun onderlinge vogelshow tentoonstellen, met een variatie aan vogels zoals kanaries, cultuurvogels, zebravinken, tropische vogels en parkieten. Voor de vogelliefhebbers de moeite waard om een kijkje te nemen. Openingstijden: Vrijdag 17 november van 20.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 18 november van 10.00 tot 21.00 uur. Zondag 19 november van 10.00 tot 16.00 uur. Toegang is gratis.

Pin It

86854 LELIM - Sint Maarten - Op 11 november wordt in Nederland de naamdag van Sint Maarten gevierd. Kinderen lopen met lampionnen over straat en gaan in kleine groepjes de huizen langs om snoep of fruit te bemachtigen. In grote delen van Nederland is het zaak om voor 11 november allerlei lekkers in huis te halen. In het begin van die avond gaan namelijk de kinderen in kleine groepjes de huizen langs. Verlegen gezichtjes, beschenen door het iele lichtje van de lampion, verschijnen in de deuropening. Dan komt een nauwelijks verstaanbaar Sint-Maartenliedje op gang. Het is ook zomaar weer uit. Meteen veranderen de gezichtsuitdrukkingen en er wordt hoopvol een plastic tasje uitgestoken, waarin wat snoep of fruit verdwijnt. Zodra de buit binnen is, blaast het groepje de aftocht. Overigens is het 'lopen met lichtjes' een traditie die niet eens zo ver teruggaat. Veel ouder is waarschijnlijk het ontsteken van Sint-Maartensvuren. Hier en daar, bijvoorbeeld in Friesland, gebeurt dit nog steeds. De Sint-Maartenviering heeft over het algemeen geen religieuze betekenis meer. De viering van Sint-Maarten op 11 november heeft een duidelijke christelijke achtergrond. Het is de naamdag van de heilige Sint-Martinus. Over het leven van Martinus van Tours is vrij veel bekend, omdat zijn vriend Sulplicius Severus geschiedschrijver was. Sint MaartenMartinus werd in 316 geboren in Hongarije als zoon van een Romeins legerofficier. Op vijftienjarige leeftijd kwam hij in dienst van het Romeinse leger. Uit deze tijd stamt een van de meest bekende verhalen over Sint-Martinus. Voor de poorten van Amiens in Frankrijk kwam hij een verkleumde bedelaar tegen. Met zijn zwaard sneed hij zijn rode soldatenmantel in tweeën en gaf één helft aan de bedelaar. Deze scène is op talloze schilderijen afgebeeld, bijvoorbeeld door de schilders Rubens en Van Dijck. Nadat Martinus in 372 gekozen was tot bisschop van Tours kreeg hij een steeds grotere bekendheid. Hij stichtte in Frankrijk verschillende kloosters en stierf op hoge leeftijd in het jaar 397. Sint-Martinus was beschermheilige van reizigers en rondtrekkende kooplui; van armen, bedelaars en bekeerde dronkaards; van herders, boeren, wijnbouwers, kinderen en van het vee. Op zijn naamdag kregen de kinderen vrij van school en was het gebruikelijk hen te trakteren, bijvoorbeeld door met lekkernijen te strooien. Ook maakten de stadsbesturen op die dag door klokgelui de aanvang van de brooduitdeling aan de armen bekend. Zo werd bijvoorbeeld vermeld dat dit in 1380 gebeurde bij de Wittevrouwenpoort in Utrecht. In Elim gaat het gewoon om het plezier en de lekkere snoepjes.

Pin It

FB IMG 1510084143985

Pin It

Bingo 01ELIM – Zolang de Elimsite bestaat is er al heel wat verslag gedaan van activiteiten. De Bingo staat hier zeker in de top 5 van meest geliefde bezigheden. Je kunt er dan ook op voorhand vanuit gaan dat een bingo succes heeft. Gisteravond 7 november was er weer de bingo voor de feestweek 2018 georganiseerd door de Culturele Vereniging Elim. De foto’s gemaakt door Leroy Engels laten zien dat het wederom een succes had. Dit laatste verbaast niemand. Door te klikken op de bijbehorende foto’s opent u het fotoboek gemaakt door Leroy Engels.

Bingo 02

Bingo 03

Pin It

uitslag2novELIM - Bij deze de uitslag van klaverjassen in ’t Vonder van 2 november 2017: 1 W Koops 6696. 2 J v/d Weide 6578. 3 G de Leeuw 6555. 4 J Kroezen 6511. 5 M Schneider 6452. 6 J Koops 6380. 7 H Prijs 6370. 8 A Benjamins 6339. Elke donderdag klaverjassen in 't Vonder te Elim aanvang 19.30 uur.

Pin It

VRIJWILLIGERSVERZELIM – Er is verwarring over de vrijwilligersverzekering van de Gemeente Hoogeveen. Er zijn zelfs die van het bestaan niet weten. Om het voor iedereen binnen Elim die vrijwilliger wat duidelijker te maken hier de voorwaarden van deze verzekering (via de Gemeente Hoogeveen, klik hier): Dekking vrijwilligersverzekering: De vrijwilligersverzekering bestaat uit de Vrijwilligers BasisPolis en de Vrijwilligers PlusPolis. Deze paketten hebben de volgende dekking.   

Verzekeringspakket Vrijwilligers BasisPolis: Deze verzekering verzorgt de basisdekking. De gemeente heeft deze verzekering voor de vrijwilligers afgesloten per 1 januari 2009. Alle vrijwilligers binnen de gemeente zijn verzekerd voor: uitkeringen bij overlijden (€ 12.500) als gevolg van een ongeval bij de uitoefening van hun vrijwilligerswerk. blijvende invaliditeit (maximaal € 25.000 bij volledige invaliditeit) als gevolg van een ongeval bij de uitoefening van hun vrijwilligerswerk. Geneeskundige kosten: € 1.000, kosten in het kader van psychische hulpverlening waarvan de noodzaak is ontstaan als gevolg van molest/agressie: € 2.500. Schade aan persoonlijke eigendommen: tot € 5.000; voor kostbaarheden gelden de volgende maxima per gebeurtenis: beeld- en geluidsapparatuur: € 500, computerapparatuur: € 1.500, ieraden: € 500, horloges: € 250, (zonne)bril/set contactlenzen: € 500, kunstmatige gebitselementen: € 500,00, fiets: € 750,00   

Aansprakelijkheidsverzekering voor iedere vrijwilliger in functie tot € 2.500.000 per aanspraak zonder eigen risico. Het totaal aan uitkeringen op deze grond is gemaximeerd tot een bedrag van € 5.000.000,-per verzekeringsjaar. Schade aan goederen van een derde die de vrijwilliger onder zich heeft: tot € 5.000 per aanspraak, voorziening voor acuut noodzakelijke huishoudelijke hulp (maximaal 20 uur).   

Vrijwilligers PlusPolis: Deze extra verzekering is in combinatie met de Vrijwilligers BasisPolis afgesloten. Een overzicht van de dekking in deze verzekering: aansprakelijkheidsverzekering voor de organisatie met betrekking tot vrijwilligerswerk, waarin tevens is voorzien in een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering: hier geldt een eigen risico van € 100 per gebeurtenis.  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor degenen die de organisatie aansturen voor de vrijwilligers en aldus worden gevrijwaard van aansprakelijkheidsverhaal op hun privévermogen; het balanstotaal van de betrokken organisaties is gemaximeerd op € 500.000. Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers die gebruik maken van hun eigen auto: vrijwaring van schade aan privéauto dan wel daling van no-claimkorting; hier geldt een eigen risico van € 500 per gebeurtenis. rechtsbijstandverzekering voor juridische bijstand bij eventuele strafrechtelijke vervolging van de vrijwilliger en ondersteuning bij schadeverhaal.   

Als aanvulling op deze de volgorde van aanspraak: 1. Eerst je eigen WA verzekering, 2. Dan die van de andere partij. 3. Dan de collectieve vrijwilligersverzekering van de gemeente.

Pin It