OPEN HUISELIM - Open huis is het thema voor de startzondag van dit jaar. We nodigen allen uit hieraan deel te nemen om zo samen een start te maken met het kerkenwerk voor het komende winterseizoen. We beginnen deze dag met een dienst om 10 uur in de kerk aan de Perebomenweg. Hierin gaat voor Wout Kelder en wordt de muzikale medewerking verzorgd door muziekcorps Juliana-De Bazuin. Na de dienst is er koffie, thee en ander drinken waarna om ongeveer 12 uur de maaltijd begint. Hieraan kunt u een bjjdrage leveren door thuis een gerecht te bereiden en mee te nemen en samen te delen. Ter plekke kunnen zaken verwarmd worden. Graag willen we weten waarop we kunnen rekenen en daarom vragen wij jullie voor donderdag 14 september even door te geven aan Bertha Stoter Diphoorn of Ina Wachtmeester De Jonge welk gerecht je gaat maken. Uiteraard zijn ook mensen welkom die zelf geen bijdrage leveren. Er s genoeg voor iedereen. Na de maaltijd worden er nog enkele activiteiten ontplooid en we sluiten de dag tegen twee uur af door samen enkele liederen te zingen. Ieder wordt uitgenodigd om het hele programma mee te maken, maar als je na de koffie of het eten vertrekt kan dat natuurlijk ook. We hopen samen een goede en gezegende dag te beleven en elkaar te stimuleren werkzaam te zijn in de Wijngaard van de HEER. De voorbereidingscommissie.

Pin It