Pinksteren(Ingezonden bericht) Na achtereenvolgend Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaartsdag is het aanstaande zondag dan tijd voor Pinksteren. De betekenis van dit woord is eigenlijk een getal in het Grieks namelijk: vijftig. Het is vijftig dagen nadat Jezus opstond uit het graf, Hij verscheen daarna nog veertig dagen verschillende malen aan Zijn discipelen om ze te berispen, bemoedigen en een belangrijke zendingsopdracht te geven. Op de veertigste dag (Hemelvaartsdag) vertrok Jezus definitief naar de hemel. Maar hij deed daarbij een bijzonder belofte, namelijk dat ze in Jeruzalem moesten wachten totdat de Heilige Geest OP ze zou komen. (Lukas 24:49) Veel Christenen denken dat de discipelen op de vijftigste dag na Pasen de Heilige Geest voor het eerst ontvingen toen ze eensgezind bij elkaar waren. (Handelingen 2:1-13) Maar al in de eerste week na Zijn opstanding verscheen Jezus aan Zijn discipelen en blies Hij op hen en zei: ‘’Ontvang de Heilige Geest ‘’ (Johannes 20:22) Dus als de discipelen de Heilige Geest al hadden ontvangen waarom moesten ze dan wachten in Jeruzalem? Omdat er nadat ze opnieuw geboren waren uit de Geest (Johannes 20:22) een nieuwe vervulling nodig was zodat ze de kracht zouden hebben om hun bediening uit te kunnen voeren. (Handelingen 1:4-8) Klik op lees meer om alles te lezen!

Het vervolg van deze vervulling was dat de discipelen en iedereen die in dat huis aanwezig waren in een nieuwe taal begonnen te spreken. (Handelingen 2:1-18) De Bijbel maakt een onderscheid tussen de Heilige Geest IN je ontvangen bij je wedergeboorte als de Geest van God woning IN je komt maken en anderzijds over de Heilige Geest die OP je komt om je kracht te geven voor de taak die God voor je heeft. (Lukas 2:40, Mattheus 3:16, Johannes 20:22, Handelingen 2:1-4) Jezus legde aan de farizeeër Nicodemus uit hoe belangrijk het is dat je opnieuw geboren wordt en Gods Geest IN je komt wonen. (Johannes 3:1-13) Dat vond Nicodemus maar een rare gedachte, moet je dan weer terug in de buik van je moeder en moet die dan opnieuw bevallen? Daarop antwoordde Jezus dat je wedergeboorte niks te maken heeft met je fysieke lichaam maar met je geestelijke! Jezus vertelde er nog een belangrijke waarschuwing bij, als je niet opnieuw geboren wordt uit de Geest kan je het koninkrijk van God later niet binnengaan. Wat is het dan ontzettend belangrijk dat je zeker weet dat je opnieuw geboren bent en je jezelf een kind van God mag noemen. Misschien bent u al jaren een gelovige Christen maar heeft u nog nooit het wonder van de wedergeboorte meegemaakt, dat Gods Geest IN je komt wonen. Dan zegt de Bijbel dat u de volgende stappen moet ondernemen: 1. Bekeer u van uw zondes (Mattheus 4:17, Markus 1:14-15, Handelingen 2:38) 2. Geloof en belijd het volmaakte werk van Jezus leiden en opstanding (Efeze 1:13-14, Romeinen 10:8-11) In de Bijbel gingen deze stappen altijd samen met een (volwassen) doop in water, zodat het oude zondige leven weggewassen wordt en er een nieuw leven begint met Gods Geest. (Handelingen 2:38-41, 8:12-13, 8:35-38, 10:46-48, 16:14-15, Romeinen 6:3-4, Titus 3:4-6) Wat we met Pinksteren dus herdenken is de heerlijke aanwezigheid van Gods Geest IN en OP mensen, wat een voorrecht om een wedergeboren Christen te mogen zijn.

Pin It