DSC 9255ELIM - De heer J. Guichelaar (Jurjen) roepnaam: Jurrie. Lid in de orde van Oranje Nassau: De heer J. Guichelaar is van 1982 tot heden betrokken bij de Nederlands hervormde Kerk Elim. Met onderbreking van steeds 1 jaar heeft hij 12 jaar zitting in het bestuur als ouderling kerkrentmeester. Hij heeft een groot aantal jaren de administratie verzorgd en is ook al die jaren plaatsvervangend koster.

Daarnaast is de heer Guichelaar ook al die jaren betrokken bij de bouwcommissie en heeft mede zorg gedragen voor het bouwtechnisch onderhoud van de kerk en pastorie. Hij had meestal de leiding over de bouwactiviteiten en zorgde dat het benodigde materiaal op tijd aanwezig was. Na het eind van zijn ambtsperiode is de heer Guichelaar in 2019 benoemd in de onderhouds- en restauratiecommissie.

DSC 9226

Van 2001-2005 was de heer Guichelaar algemeen bestuurslid bij de Vereniging van Plaatselijk Belang in Elim. Hij was aanwezig bij de vergaderingen en ook bij de Breed Overleg Groep Kleine Dorpen. Ook was hij betrokken bij de voorbereiding van de reconstructie van de Dorpstraat in Elim. Hij is punctueel, dacht mee en hielp bij de uitvoering.

Van 2007 tot heden is de heer Guichelaar bestuurslid bij de Smederijen van Hoogeveen Hij is een betrokken en actieve vrijwilliger met veel kennis van de samenleving en de historie in en rond Elim. Zo helpt hij actief mee aan het verbeteren van de leefbaarheid in Elim. Mede door zijn inzet zijn er veel leefbaarheidsinitiatieven gerealiseerd en is de samenwerking tussen organisaties en de inwoners van Elim verbeterd.

Van 2017 tot heden is he heer Guichelaar vrijwilliger bij de Siertuinvereniging Elim. Voor het Bloemencorso Elim helpt hij mee met het onkruid vrijhouden van de dahliavelden, het plukken van de bloemen en het rooien van de knollen voor de winteropslag en in het voorjaar het weer uitzoeken voor het planten. De heer Guichelaar is de kartrekker van een grote groep vrijwilligers bij het uitvoeren van de werkzaamheden die nodig zijn om het Bloemencorso Elim tot een succes te brengen. Ook is hij de kartrekker van de corsowagenbouwers van de kerk in Elim die elk jaar meedoet met het Bloemencorso. De heer Guichelaar stelt zijn schuur en nevenruimte beschikbaar voor het bouwen en versieren van de grote praalwagen.

De heer G.H. Benjamins (Gosen Hendrik) Roepnaam: Goos. Lid in de orde van Oranje Nassau: DSC 9222De heer G.H. Benjamins was van 1978 tot 2019 bestuurslid van de kerkenraad en daarnaast vrijwilliger bij de Hervormde Kerk Elim. Hij was ouderling-kerkvoogd, ouderling en als laatste ouderling-kerkrentmeester. In de periodes tussen de verschillende ambten bleef de heer Benjamins steeds vrijwilliger voor de kerk en was met name betrokken bij alle bouwactiviteiten met betrekking tot onderhoud en vernieuwing. Zo heeft bij een nieuw doopvont gemaakt, een nieuw lied bord en heeft de kansel gerenoveerd met uitbouw. Hij deed ook het onderhoud van de tuin rondom de kerk en de pastorie. In 2019 is de heer Benjamins benoemd in de onderhouds- en restauratiecommissie.

Van 1986-2016 was de heer Benjamins voorzitter en vrijwilliger van de heer beheerscommissie van “De Open Deur”, een nevengebouw van de Hervormde Kerk in Elim. De Open Deur is een verenigingsgebouw die ook deels fungeert als dorpshuis en wordt zelfstandig beheerd door deze commissie. Naast het voorzitterschap deed de heer Benjamins het onderhoud en zat hij in de bediening.

Het gebouw heeft een grote multifunctionele waarde voor het dorp en wordt voor diverse culturele doeleinden gebruikt, zoals feestweekactiviteiten, kaartavonden, recepties en begrafenissen.

Van 1992 tot heden is de heer Benjamins lid van het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld. Hij is bij dit koor een van de vrijwilligers en helpt mee aan diverse acties, zoals het sorteren van de post en fungeren als postbesteller. Hij helpt mee bij het bakken en de verkoop van duizenden knieperties. Hij gaat mee met het plukken van appels en peren in de Polder. Ook helpt hij mee met de op- en afbouw van een groot podium in de Hervormde Kerk in Hollandscheveld t.b.v. het jaarlijkse kerstconcert.

Van 1998-2019 is de heer Benjamins vrijwilliger bij de Siertuinvereniging Elim. Als zijn werk is gericht op het Bloemencorso tijden de feestweek in het dorp. Hij houdt de dahliavelden onkruidvrij, helpt mee met het scheuren en verdelen van de dahliaknollen, het plukken van de bloemen in augustus en september en het rooien van de knollen voor de winteropslag.

DSC 9195

Pin It