church 1081718 640ELIM - De PKN-kerken in Elim hebben besloten om gehoor te geven aan de oproep van de Landelijke PKN om de diensten alleen via Live-stream uit te zenden. Dat gebeurt dan zonder ‘publiek’ en de uitzending is te volgen via www.pkn-elim.nl Daar de Live-stream uitzendingen vanuit de Ger. kerk op dit moment nog niet optimaal zijn, worden de diensten uitgezonden vanuit de Herv. kerk. Als e.e.a. is aangepast, zullen de diensten om en om worden uitgezonden. Deze maatregelen gelden sowieso tot 19 januari.

Pin It