1 juli hoe nu verderDeze week, 1 juli - mag het een beetje soepeler….. maar…… Ja, met de anderhalve meter goed in je planning, maak je voorzichtig een plannetje. De kinderen, de kleinkinderen. Het lukte - see you op Schoonhoven, aan het strandje 'afstand houden'. Keurig in de rij voor een ijsje. En een plannetje voor over een maand, logeren in de buurt. Om naar uit te kijken. Lukt het? "Opa zullen we….".

Kleine ideeën in het grote wereldgebeuren. Wat gebeurt er in Amerika, wat gebeurt er in ons eigen land. Ook aan discussie, acties en aan onvrede geen gebrek. De zorgen, worden dagelijks benoemd, ook economisch. Hoe komt het allemaal met werk in kleine en grote bedrijven - steun, miljarden worden uitgetrokken. En vooral: nu verder? Hoe bereik je elkaar, letterlijk. Praatprogramma's genoeg op tv. We hebben ook voor de zondag weken lang diensten uitgezonden, we waren er in Elim als één van de eersten bij. Nu gaat het weer anders lopen.

De kerken gaan weer ópen! Wel met allerlei afspraken en beperkingen, maar het kan: bij elkaar komen. Je zult heel creatief dingen mogen bedenken om elkaar te bemoedigen, juist ook hen die niet mogen/kunnen komen! Kwetsbare gezondheid, wat dacht je! En dan nog eens wat, durf je al verder te kijken? Ik schreef afgelopen weken in Terzijde over 'hart onder de riem' en 'punt op de horizon'. En nu verder. Het wordt niet meer zoals 'vroeger'. Dat zal de tijd leren. Maar wat neem je mee? De afgelopen weken heb ik veel in diensten uit het boek Exodus gelezen. De tocht door de woestijn, de braamstruik, de berg Horeb, Elim, water en brood, het gouden kalf. Eind 2019 is er een boek verschenen van de Joodse emeritus professor uit Engeland, Jonathan Sacks: "Exodus – boek van de bevrijding".

Nu, na al die weken coronatijd willen we iets vasthouden, van gedachten, van gevoelens, van bidden en geloven in deze tijd. Verder, alert blijven vooral ook vanuit je vak. Daarom, hier in Elim beginnen we, we: ds. Bert Pleijsant uit Hoogeveen en ik (50 jaar geleden studeerden we al gelijktijdig aan de VU) met een groep van collega's en belangstellenden. We lezen samen het boek van Jonathan Sacks ( Exodus – boek van bevrijding), samen ook elkaar inspirerend en bemoedigend. Even praktisch: we denken aan de eerste bijeenkomst op 10 september om 10 uur in de kerk aan de Dorpsstraat. 'Exodus in Elim' gaat onze bijeenkomst heten. We hopen verder te gaan na de zomertijd, op onze manier – samen gedachten delen, elkaar stimuleren en bemoedigen en verdieping zoeken. En met eventuele coronaregels en ruimte. Gewoon, niet om moeilijk of gewichtig te doen, maar om scherp te blijven.

Ook na 1 juli. Informatie? Vragen? Reageren? Hierbij mijn e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Pin It

WhatsApp Image 2020 06 28 at 12.16.55Mormaal op de dinsdag en de donderdagavond van 19 tot 21 uur, deze week op de maandag en de donderdagavond van 18:30 tot 21 uur. Via de Elimsite en www.dehoogevener.nl

Pin It

WhatsApp Image 2020 06 29 at 09.20.39ELIM – Het dorp waar we van houden en waar we trots op zijn. Waar we samen zo veel bereiken door saamhorigheid en inzet. Als je dan dit reclamebord ziet schrik je. Wie doet nu zo iets en wat gaat er in het hoofd van zo’n iemand om. Er werd zelfs nog een hakenkruis toegevoegd om de vernieling van dit net nieuwe bord compleet naar z’n einde te helpen. Een daad die afschuw oproept bij ieder weldenkend mens. Dit doen wij niet in Elim en dit tolereren wij niet. Als je boos op iemand bent ga je in gesprek, maar dit soort acties zijn nooit toegestaan. Nu is de pech voor de verwerpelijke kunstenaar dat deze actie gefilmd is. Om dit soort vandalisme in de kern te smoren wil de eigenaar van het bord graag de dialoog aangaan met deze vernieler. Tot vanavond 22: 00 uur heeft deze de tijd zich te melden. Zo niet dan wordt deze zaak zeker vervolgd.

Pin It

Online Kerkdienst 28 juni

Pin It

In 2014 werd Inge Oosting fractievoorzitter PvdA. Toen gaf Inge oosting al aan "Er staat veel te gebeuren de komende jaren, er komt veel op gemeentes af. De PvdA fractie zal, zoals dat in Hoogeveen altijd het geval is geweest, een constructieve bijdrage blijven leveren aan het lokaal bestuur, met een bijzonder oog voor onze kwetsbare inwoners. Met bijzondere aandacht voor het wegwerken van achterstanden, zodat iedereen kan meedoen aan onze samenleving. Wij realiseren ons dat de decentralisaties een zware opgave met zich meebrengen, maar ook kansen bieden om op sociale wijze onze lokale samenleving in te richten." Inge wist in 2014 nog niet in welke soap ze in 2020 terecht zou komen. Waar de Hoogeveense coalitie nu staat zou toen niemand hebben verwacht. In deze 'Koopman op pad' komt de huidige situatie in de Hoogeveense politiek uitvoerig aan de orde. Ook wordt er meerdere male teruggeblikt op de raadsvergadering van afgelopen donderdag. In gewone bewoordingen legt Inge ons uit wat er speelt en wat er volgens haar jarenlange ervaring nu moet gebeuren.

Pin It

WhatsApp Image 2020 06 15 at 20.55.38ELIM - Korfbalvereniging Elko verwelkomt nieuwe hoofdtrainer/ coaches. Henry Bijl, Henk Wachtmeester en Gert Pieters. Korfbalvereniging Elko heeft net als velen, mede door Corona, een roerig seizoen achter de rug. Toch is het de Technische Commissie gelukt om voor komend seizoen voor de 1e selectie en de A-junioren trainer Henry Bijl te contracteren. Henry was voorheen zeer betrokken bij korfbalvereniging Thrianta uit Hoogeveen, eerst als speler en later als trainer. Na een korfbalsabbatical heeft Elko hem bereid gevonden om zich komend seizoen te binden aan Elko. Henry Bijl zal de trainingen verzorgen voor de 1e selectie en de A-junioren. Hij zal daarbij nauw samenwerken met de Elkoërs Henk Wachtmeester en Gert Pieters die de coaching van de 1e selectie en de A-junioren voor hun rekening gaan nemen. Het bestuur van Elko is blij om met positief nieuws dit bijzondere seizoen af te sluiten en wenst zowel de trainers als de coaches een fijne sportieve samenwerking toe het komende seizoen.

Pin It

WhatsApp Image 2020 06 24 at 17.53.44

Pin It

PvdA Hoogeveen geeft raadHOOGEVEEN – Voor de PvdA in Hoogeveen is de maat vol; de partij is van plan het vertrouwen in het college van B en W op te zeggen. “Het is voor ons niet acceptabel dat het college op dezelfde wijze blijft voortmodderen”, zegt fractievoorzitter Inge Oosting. “Meerdere keren hebben wij het college de vraag gesteld of zij zich capabel achten de problemen het hoofd te bieden. Die vraag opnieuw bevestigend beantwoorden, is voor ons niet langer geloofwaardig. Wij zien maar één oplossing: het huidige college gaat naar huis en de raad benoemt een zakencollege, wethouders geselecteerd op basis van hun kennis en kunde en niet op binding met een partij.”

De druppel die voor de PvdA de emmer deed overlopen was de hoofdlijnennotitie van het college waarin het college aangeeft hoe zij denken Hoogeveen financieel weer gezond te krijgen. “Je kunt onderhand beter spreken over een hoofpijnennotitie”, zegt PvdA-er Oosting. “Eerst was de notitie voorzien van een raadsvoorstel, daarna werd het voorstel gewijzigd en vervolgens werd het nieuwe raadsvoorstel ook weer teruggetrokken. Het college stelt nu dat de hoofdpijnennotitie het collegeprogramma vervangt. Hoe kan dit terwijl het collegeprogramma is vastgesteld door de raad? Wat is dan de legitimiteit van dit college?”

Coalitiepartijen medeverantwoordelijk voor chaos Oosting heeft niet alleen kritiek op het college, maar ook op de coalitiepartijen. “Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie waren niet op de hoogte van de hoofdpijnennotitie van het college. Zij reageren er niet of gelaten op. Doordat zij geen afstand nemen en het college niet tot de orde roepen, zijn zij medeverantwoordelijk. De fractievoorzitter van Gemeentebelangen durft het zelfs aan de wethouder te vragen of het een optie is het zwembad en de bibliotheek te sluiten om hiermee de beoogde OZB-verhoging tegen te gaan. De grootste partij in de raad, die verantwoordelijk is voor de vorming van dit college, toont hiermee een schrijnend gebrek aan visie aan. Juist nu is het nodig om je visie te tonen.” “In de notitie erkent het college te weinig te hebben geluisterd naar kritische geluiden en voorstellen uit de raad. Deze geluiden en voorstellen werden veelal weggestemd door de coalitiepartijen. Verantwoordelijkheid nemen als raadsfractie is wat anders dan ten koste van alles elkaar vasthouden om de rit maar uit te kunnen zitten.” “De PvdA zal het strijden voor een sociaal Hoogeveen altijd vooropzetten. Kinderen mogen niet de dupe worden. We willen goede zorg voor onze ouderen.

Een sociaal minimabeleid. Aandacht voor de dorpen en voldoende sociale woningbouw. Ja, Hoogeveen maken we samen, maar alleen op een manier die voldoende draagkracht heeft in de samenleving omdat het recht doet aan alle inwoners.” Benoem wethouders op basis van hun kennis en kunde, niet op partijbinding Vertrouwen dat het college het vanaf nu beter gaat doen, heeft de PvdA niet. “In de ruim twee jaar dat dit college aan het roer staat, is er een puinhoop ontstaan die zijn weerga niet kent. Denk alleen maar aan onderwijshuisvesting, de ijsbaan en de halvering van de huishoudelijke hulp. En nu zou dit college het met dezelfde mensen het anders, beter doen? Het college wil dat raad en college nu samen optrekken, in het belang van Hoogeveen. Hoogeveen is juist gebaat bij een kritische raad die durft op te treden. De PvdA laat zich de mond niet snoeren.

Het belang van Hoogeveen vraagt nu meer dan ooit een voldoende bekwaam en capabel bestuur.” De PvdA wil dat de huidige wethouders per direct demissionair worden. Ondertussen moet een procedure opgestart worden om nieuwe wethouders te werven. “Wij zien maar één oplossing gezien het feit dat we al over de helft van deze raadsperiode heen zijn: een zakencollege. De nieuwe wethouders worden geselecteerd op basis van hun kennis en kunde en niet op binding met een partij.” Oosting roept de andere raadsfracties op haar te steunen. “Het is de plicht van een gemeenteraad op de rem te trappen en vervolgens in te grijpen als het niet goed gaat. Zoals de PvdA dat als enige partij eerder deed bij de plannen voor de ijsbaan, doen we dat nu weer. Realiseren met name de coalitiepartijen zich voldoende dat Hoogeveen aan de rand van de afgrond staat? Durf te zeggen dat het niet goed gaat, dat het al langer niet goed gaat en dat het met dit college ook niet meer goed zal komen.” Klik op de onderstaande afbeelding om de video te bekijken!

inge oosting pvda 18

Pin It

WhatsApp Image 2020 06 22 at 23.16.08

Pin It

Frits Kappert een veel besproken man, geliefd bij heel veel rationeel denkende mensen, maar verguist en bij de azijnpissers gerekend door vele van onze bestuurders. Je zou soms denken dat kritisch denken niet meer is toegestaan. Er wordt door het college van Hoogeveen geblunderd aan de lopende band, zo is de mening van misschien wel de meeste inwoners van onze gemeente, maar er lijkt geen platform voor het tegengeluid. Bij Koopman op pad is er voor iedereen en voor elke mening een platform. Frits Kappert die er blijk van geeft te weten waar hij het over heeft, heeft bijvoorbeeld weer een totaal andere mening dan Bé Okken. Wie er gelijk heeft laat het team Koopman op pad, bestaande uit Roelof Koopman, Peter Aalders en Henk Boer, graag aan de kijkers over. Dat de kijkers deze opzet waarderen blijkt wel uit de hoge aantal kijkers. Via de digitale media als Facebook, YouTube, www.koopmanoppad.nl en de digitale nieuwsmedia in onze gemeente trekken de wekelijkse afleveringen steeds meer kijkers. Toch blijven we openstaan voor suggesties en aanbevelingen. We hebben PvdA en Gemeente Belangen Hoogeveen e.o. ook al eens uitgenodigd, maar deze zijn daar tot heden nog niet op in gegaan. Misschien wel ‘Koopman vrees’? Best wel gewaagd als iedereen er op mag reageren…. De aflevering duurt dit keer 30 minuten, maar is van begin tot het eind onthullend en heeft een primeur in zich. We wensen iedereen veel kijkplezier. Video en montage Aalders IT Elim en Fotografie Henk Boer www.dehoogevener.nl 

Frits Kappers bij Koopman

Pin It

Subcategorieën