Online Kerkdienst 12 juli 2020

Pin It

Koopman op pad – Tot vorige nog week donderdag was Jacob van der Heide nog wethouder namens Gemeente Belangen in Hoogeveen. Sinds zijn aftreden als wethouder is er heel wat geschreven en gespeculeerd over de politieke situatie van de Gemeente Hoogeveen. Veel inwoners van de gemeente Hoogeveen hadden het moeilijk met de beslissing van Jacob van der Heide het ‘bijltje er bij neer te gooien’.

De wethouder die het meeste vertrouwen genoot was nu juist de persoon die als eerste opstapte. Aan alle speculaties zal nu een einde komen. Koopman had afgelopen vrijdagavond een openhartig gesprek met Jacob, waarin hij toelicht hoe hij tot dit besluit kwam. Ook geeft hij zijn visie op de ontstane situatie en spreekt de hoop uit dat het politiek klimaat in Hoogeveen snel verbetert.

Nergens sprak Van de Heide zo openhartig over zijn beleving van negen maanden wethouder. ‘Een positief mens’ zal de conclusie zijn van elke kijker die de moeite neemt deze aflevering die uit twee delen bestaat, helemaal uit te zien. Maandag in de loop van de middag komt deel twee van deze aflevering. Een ieder die wil weten hoe het echt zit, moet deze aflevering zien.

Pin It

DeegrolPfff. Wat hebt de Baos en ikke weer van alles beleefd hé, de ofgeleupen dagen. En dat in oonze vekaansie. Eerst dat gedoe mit zien mobiele tillefoon, die kwiet was in Duutselaand. Daornao zaten wij oons thuus een paar dagen slim te vervelen. Mar toen … halverwege de weke …

‘Gaor ie dat écht doen doefie?’ schaterlachte de Baos toen a’k hum vertöl da’k uuteneudigd was bij ‘Met  Koopman op Pad.’ Zien boek schudde mit hum mit, waordeur hij net Kabouter Plop leek, rondhuppelnd op zien kabouterdaans.  ‘Wat heb ie die lui dan nou te vertellen. En wie zit daor op te wachten, dèenk ie!’

Grammietig keek ik hum an. Ik ware net nog in zo’n zunnig humeur, mar mit zien stikkelige opmarkings had hij die hiel snel de kop in weten te drukken.

‘Nou!!’ schetterde ik terogge. ‘Wacht ie mar ies of dan. Ik hebbe genogt te vertellen heur. Wat dèenk ie van mien neie boek. Of bi’j soms bange dat wij ’t te veule aover oe gaot hebben.’

Hij schrök zichtbaar van mien antwoord. Wreef zich ies aover zien ongescheuren baord, krabde hum ies achter zien linkeroor en keek mij recht in d’ogen.  ’Dan lek ’t mij veur de haand liggend da’k mit oe mit gaore aj dat gesprek hebt.’

Een paar dagen later was ’t zo wied. Umme half drei mus ik op Elim weden. Deurda’k best wel wat last van mien zemels har, drönk ik in ’t ure derveur d’iene nao d’aandere kop starke koffie. Daor zu’k vaste wat van kalmern …

‘Och doefie. Waor bi’j toch mit bezig’, zee de Baos toen hij mij mien veierde koppie in zag schinken. ‘Ik haope niet daj nou koffie mit cafeïne zit te drinken. Mij donkt: daor woj ja altied zo wild en onbesoesd van. Beetie dom van oe heur.’

Natuurlijk wus ik wel dat hij geliek had. Mar cafeïne koffie mak mij miestal ok wat lösser. En ik dachte bij mijzölf dat ‘t dan ok niet zo’n stief gesprek zul worden. Leek mij wel mooi toe. ‘t Hef wat dat angiet dezölfde warking op mij as een paar glassies wien …

Stipt umme half drei leupen wij de achtertuune in op ’t ofgespreuken adres. Ikke veurop en de Baos in gaanzepas achter mij an.

‘Viend jullie ’t goed dat hij derbij blef?’ vreug ik de mannen van de regie intied ik mit mien haand richting de Baos wees. ‘Hij is een beetie schieterig da’k lillijke dingen aover hum zeggen gaore. En ik hebbe de deegroller bij mij. Dus as e vervelend is, griep ik in heur!’

Mij donkt. Dat hadden ze nog nooit mitemaakt. Ze wussen dan ok niet hoe snel ze oons wat te drinken anbieden mussen. ‘Koffie?’ vreug heer Aalders.

‘Ja graag’, antwoordde ik. Waorop de Baos mij veur de zoveulste keer die dag schuddekoppend ankeek. Ik zag hum zowat dèenken. Wat dat mèense nou mankeert … die is dommiet net een ongecontroleerd projectiel veur de microfoon mit al die koffie achter de knopen.

Koopman zette zien pette recht, gung’k tegenaover mij zitten en vuurde een pakket vraogen op mij of. Een mitrailleur was ter niks bij. Zunder teveule nao te dèenken gaf ik antwoord. Een beetie as een ongecontroleerd projectiel ja. Ik zagge de Baos vanuut mien ooghoeken al een beetie grinniken. Die zag ’t al veur hum dèenk. Dit wördde vast en zekers een gloepens biezunder filmpie.

Mèensen, umme ’t kort te holden … want ik wille hiel graag onderduken … en wieder gaon mit mien boek. ’t Filmpie gung een paar dagen later online. En ik zal jullie vertellen. De Baos had geliek heur. Want wat zat ik der wild en onbesoesd bij. Um oons kapot te schamen.

Dus, veur mij gien cafeïne koffie meer. Temiensten: niet nét veur een belangriek interview veur de tillevisie. Mar ik kan ’t niet beloven! - Door Yvonne Bijl - Hooijer -

Pin It

EVA IN CORONATIJD 1ELIM – De dagontmoetingen in seniorencomplex de Wiekswal op de woensdag en de donderdag zijn na het vrijgeven van de lockdown voor de dagontmoetingen in juni al weer toe aan de zomerstop. Met veel aangepaste maatregelen zijn de dagontmoetingen weer van start gegaan.

Een paar vrijwilligers die zelf tot de risicogroep behoren deden even niet mee, maar alle ouderen waren weer present en ‘met veel enthousiasme’. Het doet het EVA (Elim Vitaal & Actief) bestuur goed dat de vrijwilligers het weer mogelijk gemaakt hebben om voor deze groep ouderen weer enige verlichting te brengen in de voor hun eenzame Corona tijd.

Zo de plannen nu liggen zullen op woensdag 19 en donderdag 20 augustus de dagontmoetingen in de Wiekswal weer van start gaan. Omdat er in tussentijd veel kan veranderen is er voorafgaande aan deze data een vergadering met de vrijwilligers om met advies van de huisartsen te kijken hoe de situatie dan is.

Ook gaat er na de vakantie gekeken worden of de grote groep in ’t Elims Eethuus weer opgestart kan worden in aangepast vorm met de geldende Corona voorschriften. Uiteindelijk verlangen zowel bestuur, vrijwilligers als deelnemers weer naar normaal, maar voorlopig moeten we het doen met ‘tijdelijke nieuwe normaal’. Voor zo ver van toepassing allemaal een fijne vakantieperiode.

EVA IN CORONATIJD 2

Pin It

THS 002Twee dagen recreatief fietsen in en rond Hoogeveen Het had dit jaar de jubileumeditie moeten zijn van het fietsevenement Trappen Happen en Stappen, maar Corona gooide roet in het eten en het evenement werd in maart afgelast. Maar nu het kabinet versoepelingen heeft uitgesproken ziet de organisatie van het evenement toch de mogelijkheid om te gaan fietsen. En dat doen ze deze zomer twee dagen op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus. De vijfde editie stond dit jaar op het programma en de organisatie wilde groots uitpakken met elke dag een 60 kilometer route en ludieke acties onderweg. Dat is gezien de geringe voorbereidingstijd helaas niet meer te realiseren, maar Myrthe Strijker van de organisatie is blij te kunnen melden dat er toch twee dagen gefietst gaat worden. ‘Fietsen is een buitenactiviteit en wij hebben naar aanleiding van de noodverordening getoetst of wij aan alle eisen kunnen voldoen en dat is het geval.

Dus contact gehad met de gemeente en besloten om het evenement in afgeslankte vorm doorgang te laten vinden’. ‘En daar zijn wij ontzettend blij mee’ vult Rienk Kluiving aan. ‘Beide dagen zijn er routes van 30 en 40 kilometer en wij zullen de stap- en happunten uit elkaar halen voldoende spreiding tussen de deelnemers te houden’. Aanmelden verplicht Vanwege de Corona maatregelen is het voor de deelnemers verplicht om zich van te voren aan te melden via de website, www.trappenhappenstappen.nl, en zich daar te registreren. ‘Daar kunnen ze een tijdsblok kiezen waarin ze willen starten en vol is vol’, aldus Myrthe. ‘Op deze manier houden we het aantal deelnemers in de hand. Men kan dus niet zoals voorgaande jaren op de dag zelf besluiten om mee te doen’. De komende twee weken geldt er een early bird actie. Mensen die zich dan aanmelden betalen minder.

Onderweg kunnen de deelnemers genieten van muziek en hapjes. Nieuw dit jaar is een ‘warme hap’ onderweg. De organisatoren hebben in hun eigen omgeving gehoord dat mensen zin hebben om weer wat leuks te gaan doen. ‘Het aantal verkochte fietsen is de afgelopen maanden gestegen en met ons buitenevenement zijn mensen lekker actief bezig en kunnen ze gaan genieten in de laatste week van de zomervakantie. We gaan er een mooie editie van maken en pakken volgend jaar gewoon groots uit en vieren dan ons jubileum zoals we dat voor dit jaar in gedachten hadden’. Meer informatie over het evenement is te vinden op: www.trappenhappenstappen.nl De foto is gemaakt door Kim Stellingwerf

Pin It

Burgemeester en prijsIngezonden door Democranarch: De drietrapsbom waarmee CDA-voorman Erik-Jan Kreuze het bestuurlijke college van Hoogeveen wegvaagde dreunt stevig na en de stofwolken zullen – ondanks de harde wind van dit moment – nog lang niet weg zijn. Aan mogelijk gekissebis over wie nou schuldig is aan de collegecrisis kan heel simpel een eind gemaakt worden, door vast te stellen dat wie het vertrouwen opzegt, degene is die gebroken heeft. Het CDA dus. Hoeveel moeite Kreuze ook doet om het anders voor te stellen.

De christen-democratische politiek wordt sinds de kabinetten Balkenende gekenmerkt door een opmerkelijk fenomeen. Het is nooit wat beweerd wordt dat het is. Het is altijd anders dan het lijkt. En daarover kun je dan oeverloos gaan redetwisten. Over de vraag bijvoorbeeld wat de onderliggende bedoeling van het voorstel voor een externe adviseur nou was. Zo’n adviseur moet in één zomer de verziekte sfeer in de raad veranderen en ook nog eens een breedgedragen akkoord over een oplossing voor het financiële probleem tot stand brengen. Dat is een missie die zowel financiële, als politieke, als relatie-therapeutische superdeskundigheid vergt. Daar wil geen mens met gezond verstand de vingers aan branden.

Laat de feiten spreken. Het CDA stelt in een persbericht klip en klaar er geen vertrouwen in te hebben dat het college de financiële problemen in Hoogeveen kan oplossen. Er is binnen de coalitie geen overleg geweest over deze vertrouwensbreuk. Het persbericht waarin het voorstel naar buiten werd gebracht kwam als donderslag bij heldere hemel. Kreuze weigert uit te leggen waarom er geen motie van wantrouwen is ingediend. Hij verschuilt zich achter verantwoordelijk willen zijn en de voortgang van het bestuur in Hoogeveen willen garanderen.

Man kan prachtig formuleren en een simpel raadslid, die voor een veel te lage beloning een veel te zware taak moet vervullen is na twee alinea’s van de christen-democratische accountant het spoor al volledig bijster. Daarmee ligt meteen het tweede probleem glashelder op tafel. Een gemeenteraadslid kan niet in het levensonderhoud voorzien door de beloning die het raadslidmaatschap oplevert. Maar als je het raadswerk op een niveau van gelijkwaardigheid in de relatie met het door een ambtenarenapparaat ondersteunde college uit wilt kunnen voeren is het absoluut onmogelijk om daarnaast nog een baan te hebben. Met andere woorden gemeenteraden worden zo onderhand wassen neuzen.

Pin It

Idee

Pin It

Ex wethouder SlompVeel burgers van de gemeente Hoogeveen zijn niet geïnteresseerd in de politiek, maar daar is het afgelopen half jaar wel enige verandering in gekomen. Gemeente Belangen blijft het nieuws maar domineren. Met de komst van wethouder van der Heide zou het allemaal veel beter gaan en was er weer sprake van enig stabiliteit. Nu zowel Slomp als van der Heide zijn opgestapt als wethouders blijven de kiezers verwart achter. Hoe nu verder? Nu kunnen we gemeente Belangen alle schuld in de schoenen schuiven, maar burgers die de raadsvergadering van afgelopen donderdag hebben gezien, hebben bemerkt dat het CDA een zeer dubieuze rol heeft gespeeld in het opblazen van deze coalitie. Het werd door veel sprekers in deze vergadering aangemerkt als ‘eigen straatje schoonvegen’. Ook al had Ina Prins afgelopen donderdagavond “in de basis nog wel vertrouwen in het CDA” de twee wethouders duidelijk niet meer. Vanmorgen sloeg het nieuws, dat Erwin Slomp nu ook was afgetreden als wethouder in als een bom. Frits Kappers schreef er het volgende over:

Laat het CDA het maar uitzoeken, als ze het zo goed weten 06/07/2020 Vier dagen nadat zijn collega Jacob van der Heide aftrad als wethouder van Hoogeveen, volgde partijgenoot Erwin Slomp diens voorbeeld. De bom van CDA-fractievoorzitter Kreuze heeft heel wat schade aangericht. Slomp verklaarde dat hij dit weekend flink nagedacht heeft over zijn beweegredenen om als wethouder aan te blijven. Hij deed dit in de overtuiging dat aanblijven beter was voor Hoogeveen. Een gedachte waar wat voor te zeggen viel, omdat in tegenstelling tot de landelijke regels een demissionair college in geval van een collegecrisis niet bestaat. Een stuurloos achtergebleven gemeente Hoogeveen zou het gevolg zijn, zo werd gedacht. Dit blijkt echter niet het geval te zijn en dus besloot Slomp alsnog consequenties te verbinden aan de frontale aanval van coalitiegenoot CDA. Een verstandig besluit. Als het CDA het dan allemaal zo goed weet, laat het CDA het dan ook maar uitzoeken. Gemeentebelangen zou als grootste partij in Hoogeveen het voortouw kunnen nemen bij het oplossen van deze politieke crisis, maar het lijkt logischer om tegen het CDA te zeggen U hebt de bom gelegd en laten ontploffen lost u het dan nu ook maar op. De persverklaring van het CDA maakte vorige week gewag van de dreigende verhoging van de OZB met 25%. Dat was onaanvaardbaar als de gemeente voor haar uitgaven slechts 2,5% bezuinigt. Waar het CDA dan extra op wil bezuinigen werd er niet bij vermeld. Dus het lijkt me realistisch om nu aan het CDA te vragen om met extra bezuinigingsvoorstellen te komen. Wat kost bijvoorbeeld het ambtenarenapparaat en wat kost het samenwerkingsverband met Zuidwolde? Als je de boel laat ontploffen moet je niet te beroerd zijn om met alternatieven te komen. Vragen om een soort van relatietherapeut is daarbij een zwaktebod. Tegelijk dient zich de vraag aan of het besturen van een gemeente, die met een miljoenen begroting werkt nog wel te controleren valt door goedwillende amateurs, die vrijwel allemaal naast hun (niet bijster goede betaalde) raadswerk een (vaak volledige) baan hebben. Zonder de steun van professionele deskundigen moeten zij het werk van het college inhoudelijk beoordelen en de vraag is gerechtvaardigd of zij daar wel competent voor zijn. Alleen al het opbouwen van dossierkennis vergt immers een weektaak. Alleen al het opbouwen van dossierkennis vergt immers een weektaak. Wordt ongetwijfeld vervolgd… Op de bovenstaande archieffoto ziet u Erwin Slomp in gesprek over Roelof Koopman in 2019 op de jaarmarkt in Elim. Hierna is het Koopman op pad niet meer gelukt om een wethouder van Gemeente Belangen voor de camera te krijgen.

Pin It

IMG 20200704 144508Elim – Het college heeft besloten om de uitbreidingsplannen voor een supermarkt en appartementen in Elim te onderzoeken. Daarvoor heeft het college een intentieovereenkomst afgesloten met de initiatiefnemer, Gert Huisman. Er komt een informatiebijeenkomst om het draagvlak onder omwonenden en belangstellenden te peilen. Het college staat achter de plannen, omdat deze voorzieningen de leefbaarheid van het dorp kunnen verstevigen. Maar er moeten nog veel zaken worden onderzocht en uitgewerkt voordat groen licht kan worden gegeven. Dus nog niets zeker. Huisman heeft ongeveer tien jaar geleden fors geïnvesteerd in zijn supermarkt en de bouw van een aantal appartementen. Gert Huisman wil zijn regionale positie als supermarkt verstevigen en verder investeren. We zijn benieuwd naar de echte plannen.

IMG 20200704 144539

architecture 1857175 640

Pin It

Drèents dichtster en schriefster Columniste / Taolambassadeur van de gemeente 't Ogeveine / Spreekster bij uitvaarten. Schrieven döt zij al heur hiele leven. Heur geheime geveulens schreef zij op in heur dagboeken, later kwamen daor gedichties en korte verhaalties bij. As bestuurslid binnen verschillende verenigingen kwam heur schrieftalent goed van pas. Zij wördde altied veuredragen as secretaresse. Een paar jaor eleden hef zij de ‘Drenthecursus’ van ’t Huus van de Taol evolgd. Naor anleiding daorvan wördde de liefde veur de Drentse Taal nog meer anewakkerd. Heur grote hobby wördde heur grote passie: het schrieven in ’t Drèents van Zuud-West-Drenthe.

“In deze aflevering van Koopman op pad draagt Yvonne een paar van haar gedichten voor en heeft ze een leuk gesprek met Koopman. Wie nu denkt dat het voorlopig hier bij blijft heeft het mis. We gaan zeer binnenkort veel meer horen over Yvonne”.

Pin It

Subcategorieën