WhatsApp Image 2020 06 24 at 17.53.44

Pin It

PvdA Hoogeveen geeft raadHOOGEVEEN – Voor de PvdA in Hoogeveen is de maat vol; de partij is van plan het vertrouwen in het college van B en W op te zeggen. “Het is voor ons niet acceptabel dat het college op dezelfde wijze blijft voortmodderen”, zegt fractievoorzitter Inge Oosting. “Meerdere keren hebben wij het college de vraag gesteld of zij zich capabel achten de problemen het hoofd te bieden. Die vraag opnieuw bevestigend beantwoorden, is voor ons niet langer geloofwaardig. Wij zien maar één oplossing: het huidige college gaat naar huis en de raad benoemt een zakencollege, wethouders geselecteerd op basis van hun kennis en kunde en niet op binding met een partij.”

De druppel die voor de PvdA de emmer deed overlopen was de hoofdlijnennotitie van het college waarin het college aangeeft hoe zij denken Hoogeveen financieel weer gezond te krijgen. “Je kunt onderhand beter spreken over een hoofpijnennotitie”, zegt PvdA-er Oosting. “Eerst was de notitie voorzien van een raadsvoorstel, daarna werd het voorstel gewijzigd en vervolgens werd het nieuwe raadsvoorstel ook weer teruggetrokken. Het college stelt nu dat de hoofdpijnennotitie het collegeprogramma vervangt. Hoe kan dit terwijl het collegeprogramma is vastgesteld door de raad? Wat is dan de legitimiteit van dit college?”

Coalitiepartijen medeverantwoordelijk voor chaos Oosting heeft niet alleen kritiek op het college, maar ook op de coalitiepartijen. “Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie waren niet op de hoogte van de hoofdpijnennotitie van het college. Zij reageren er niet of gelaten op. Doordat zij geen afstand nemen en het college niet tot de orde roepen, zijn zij medeverantwoordelijk. De fractievoorzitter van Gemeentebelangen durft het zelfs aan de wethouder te vragen of het een optie is het zwembad en de bibliotheek te sluiten om hiermee de beoogde OZB-verhoging tegen te gaan. De grootste partij in de raad, die verantwoordelijk is voor de vorming van dit college, toont hiermee een schrijnend gebrek aan visie aan. Juist nu is het nodig om je visie te tonen.” “In de notitie erkent het college te weinig te hebben geluisterd naar kritische geluiden en voorstellen uit de raad. Deze geluiden en voorstellen werden veelal weggestemd door de coalitiepartijen. Verantwoordelijkheid nemen als raadsfractie is wat anders dan ten koste van alles elkaar vasthouden om de rit maar uit te kunnen zitten.” “De PvdA zal het strijden voor een sociaal Hoogeveen altijd vooropzetten. Kinderen mogen niet de dupe worden. We willen goede zorg voor onze ouderen.

Een sociaal minimabeleid. Aandacht voor de dorpen en voldoende sociale woningbouw. Ja, Hoogeveen maken we samen, maar alleen op een manier die voldoende draagkracht heeft in de samenleving omdat het recht doet aan alle inwoners.” Benoem wethouders op basis van hun kennis en kunde, niet op partijbinding Vertrouwen dat het college het vanaf nu beter gaat doen, heeft de PvdA niet. “In de ruim twee jaar dat dit college aan het roer staat, is er een puinhoop ontstaan die zijn weerga niet kent. Denk alleen maar aan onderwijshuisvesting, de ijsbaan en de halvering van de huishoudelijke hulp. En nu zou dit college het met dezelfde mensen het anders, beter doen? Het college wil dat raad en college nu samen optrekken, in het belang van Hoogeveen. Hoogeveen is juist gebaat bij een kritische raad die durft op te treden. De PvdA laat zich de mond niet snoeren.

Het belang van Hoogeveen vraagt nu meer dan ooit een voldoende bekwaam en capabel bestuur.” De PvdA wil dat de huidige wethouders per direct demissionair worden. Ondertussen moet een procedure opgestart worden om nieuwe wethouders te werven. “Wij zien maar één oplossing gezien het feit dat we al over de helft van deze raadsperiode heen zijn: een zakencollege. De nieuwe wethouders worden geselecteerd op basis van hun kennis en kunde en niet op binding met een partij.” Oosting roept de andere raadsfracties op haar te steunen. “Het is de plicht van een gemeenteraad op de rem te trappen en vervolgens in te grijpen als het niet goed gaat. Zoals de PvdA dat als enige partij eerder deed bij de plannen voor de ijsbaan, doen we dat nu weer. Realiseren met name de coalitiepartijen zich voldoende dat Hoogeveen aan de rand van de afgrond staat? Durf te zeggen dat het niet goed gaat, dat het al langer niet goed gaat en dat het met dit college ook niet meer goed zal komen.” Klik op de onderstaande afbeelding om de video te bekijken!

inge oosting pvda 18

Pin It

WhatsApp Image 2020 06 22 at 23.16.08

Pin It

Frits Kappert een veel besproken man, geliefd bij heel veel rationeel denkende mensen, maar verguist en bij de azijnpissers gerekend door vele van onze bestuurders. Je zou soms denken dat kritisch denken niet meer is toegestaan. Er wordt door het college van Hoogeveen geblunderd aan de lopende band, zo is de mening van misschien wel de meeste inwoners van onze gemeente, maar er lijkt geen platform voor het tegengeluid. Bij Koopman op pad is er voor iedereen en voor elke mening een platform. Frits Kappert die er blijk van geeft te weten waar hij het over heeft, heeft bijvoorbeeld weer een totaal andere mening dan Bé Okken. Wie er gelijk heeft laat het team Koopman op pad, bestaande uit Roelof Koopman, Peter Aalders en Henk Boer, graag aan de kijkers over. Dat de kijkers deze opzet waarderen blijkt wel uit de hoge aantal kijkers. Via de digitale media als Facebook, YouTube, www.koopmanoppad.nl en de digitale nieuwsmedia in onze gemeente trekken de wekelijkse afleveringen steeds meer kijkers. Toch blijven we openstaan voor suggesties en aanbevelingen. We hebben PvdA en Gemeente Belangen Hoogeveen e.o. ook al eens uitgenodigd, maar deze zijn daar tot heden nog niet op in gegaan. Misschien wel ‘Koopman vrees’? Best wel gewaagd als iedereen er op mag reageren…. De aflevering duurt dit keer 30 minuten, maar is van begin tot het eind onthullend en heeft een primeur in zich. We wensen iedereen veel kijkplezier. Video en montage Aalders IT Elim en Fotografie Henk Boer www.dehoogevener.nl 

Frits Kappers bij Koopman

Pin It

Online Kerkdienst 21 mei

Pin It
Pin It

WhatsApp Image 2020 06 17 at 13.43.39Vanavond weer muziekale pret de duo direct via de RD Elim via de Elimsite en www.dehoogevener.nl Van 19 tot 21 uur is het inmiddels beruchte Duo weer actief. Kom er bij en geniet!

Pin It

Advertentie Urker vishandel Baarssen 2 2020

Pin It

ELIM - Robin Hey, opgegroeid in Elim en 12 jaar gelden naar Ierland geëmigreerd. Z’n motivatie was en is de Ierse volksmuziek. Deze muziek heeft er toe bijgedragen dat Robin een bekende Ierse volkszanger is geworden. Begin dit jaar was hij bezig met een tournee door Europa, maar heeft deze vanwege de Corona afgebroken en is nu al een paar weken bij zijn vader en moeder in Elim. Hij hoopt er zo spoedig mogelijk weer op uit te trekken de wereld in om daar de Ierse volksmuziek te promoten. Volgende week vrijdag een special van Koopman op pad waar Robin ook een paar nummers ten gehore brengt. Allemaal Kijken.

Pin It

WhatsApp Image 2020 06 12 at 22.56.25ELIM – Beseffen we nog wel in wat voor geweldige omgeving wij wonen? Misschien zit de vakantie van over ver er dit jaar niet in, maar ‘kijk eens om je heen’ in de pracht waar wij in leven. Als je de beelden van deze omgeving laat inwerken gaan onze ogen open en zien we hoe schoon onze omgeving is. Je moet het weer even zien en dan is de volle ervaring er weer, Elim het mooiste dorp van Drenthe liggend in het mooiste stukje van onze provincie.

Foto natuur Elim 01

WhatsApp Image 2020 06 12 at 22.56.25 2

Pin It

Subcategorieën