Na de ziekte van Roelof en natuurlijk deze nare Coronatijd was het voor het eerst dat het team ‘Koopman op pad’ weer bij elkaar was. Samen in de tuin. En als je zo dan bij elkaar zit, waar heb je het dan over? Niet de toestand in de wereld, zoals vroeger Ds. D.J. Hilterman, maar de toestand in Nederland, want ook daar beleven we op dit moment bijzondere tijden, die een bijzondere aanpak vergen. Natuurlijk ‘losjes’ zoals u van Koopman op pad mag verwachten. Feitelijk ‘koffie proat’. Heeft u ook wat te vertellen, dan kunt u een van de komende opnames aanschuiven. We doen het buiten met minimaal 2 meter tussen elkaar, dus Coronaveilig! Heeft u interesse bel dan met (06) 44 318 640.

Pin It

nurse 4967171 640UMCG onderzoekers vinden specifieke cellen als waarschijnlijke toegangspoort voor COVID -19 virus Er zijn twee specifieke celtypes in de neus geïdentificeerd als waarschijnlijk initiële infectieplaatsen voor het COVID-19 coronavirus. Onderzoekers van het Wellcome Sanger Institute, het Universitair Medisch Centrum Groningen, de Université Cote d’Azure (Nice) hebben data van de Human Cell Atlas geanalyseerd. Daarbij ontdekten zij dat slijmbekercellen en trilhaarcellen in de neus en epitheelcellen in andere organen zoals de ogen, de longen en de darmen veel van het boodschapper-RNA hebben, dat zorgt voor productie van de sleuteleiwitten die het COVID-19 virus gebruikt om onze cellen binnen te dringen.

Zoals de onderzoekers vandaag  in het wetenschappelijke magazine Nature Medicine stellen, kan de identificatie van deze cellen in de neus de hoge overdrachtssnelheid van het nieuwe coronavirus helpen verklaren. Het onderzoek wijst daarnaast potentiële aangrijpingspunten aan voor de ontwikkeling van behandelingen om de overdracht terug te dringen.

Wetenschappers over de gehele wereld proberen te begrijpen hoe het virus SARS-CoV2 zich precies verspreidt, om zo bij te dragen aan het voorkomen van de overdracht en aan de ontwikkeling van een vaccin. Hoewel bekend is dat het SARS-CoV2 virus gebruik maakt van hetzelfde moleculaire mechanisme*** om onze cellen te infecteren als een verwant coronavirus – SARS – waren de precieze celtypes die hierbij een rol spelen nog niet vastgesteld.

Om te bepalen welke cellen mogelijk betrokken zijn bij de overdracht van het nieuwe coronavirus, hebben onderzoekers meerdere datasets uit de Human Cell Atlas§ (HCA), afkomstig van verschillende weefsels van niet-geïnfecteerde mensen, geanalyseerd. Deze datasets gebruiken een nieuwe technologie die het mogelijk maakt om voor iedere cel apart te kijken welke boodschapper- RNA moleculen aanwezig zijn. Hierbij is vooral gekeken naar cellen uit de longen, de neusholte en interne organen zoals de dikke darm, de nieren en de lever. De onderzoekers bestudeerden welke individuele cellen beide sleuteleiwitten vertoonden die het SARS-CoV2-virus gebruikt om onze cellen te infecteren.

Pin It

WeertsWij leveren een zeer breed scala aan elektrische garagedeuren, als exclusief Novoferm dealer bieden wij de exclusiviteit van Novoferm voor iedere garage. Uit de fabriek van Novoferm komen bijvoorbeeld sectionaaldeuren, kanteldeuren, openslaande deuren, maar ook kanteldeuren met loopdeur, sectionaaldeuren met loopdeur enzovoort! Hieronder ziet u een overzicht van de verschillende elektrische garagedeuren die wij in ons assortiment hebben. Sinds kort maakt Novoferm ook haar eigen rolpoorten, deze garagedeuren die oprollen in een kast zijn uitermate geschikt voor garages met beperkte inbouwruimte. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

Pin It

corona app 5002734 640Het kabinet wil op dinsdag 21 april aanstaande een besluit nemen over de volgende stap ten aanzien van apps ter ondersteuning van het bron- en contactonderzoek van de GGD. Belangrijk bij deze afweging is dat de apps zinvol, veilig en vertrouwd ingezet kunnen worden om het coronavirus te bestrijden. Dat werd zojuist bekendgemaakt tijdens de ‘Appathon’ die afgelopen weekend op het ministerie van VWS plaatsvond.

De leveranciers van de apps konden gedurende het weekend de eigen oplossing verbeteren. Zodat deze optimaal aansluit bij het te ondersteunen werkproces van de GGD en voldoet aan de strikte eisen die gesteld worden. De ‘appathon’ was niet bedoeld om een winnende app aan te wijzen, maar om 7 partijen de kans te geven hun voorstel te presenteren en verbeteren en om van te leren wat zou kunnen werken en wat niet.

De apps werden uiteindelijk door experts op het gebied van onder andere epidemiologie, gebruiksvriendelijkheid, privacy, dataveiligheid en rechten beoordeeld. Ook het publiek heeft via publiekebeproeving.nl massaal (24.000 stemmen) hun mening gegeven.

Het vervolgproces: De eerdergenoemde experts brengen / brachten gisteren en vandaag hun advies over de apps uit aan het kabinet. Zo heeft de landsadvocaat met zogenoemde ‘privacy-analyses’ de voorstellen getoetst op privacy en heeft KPMG onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de verschillende broncodes en de beveiliging. Daarnaast komt de Autoriteit Persoonsgegevens vandaag (maandag 20 april) met haar advies.

Op basis van deze adviezen en uitkomsten wil het kabinet op dinsdag 21 april bekendmaken wat de volgende stap zal zijn in de besluitvorming over de mogelijke inzet van apps om het werk van de GGD te ondersteunen. Het Outbreakmanagementteam vroeg het kabinet eerder al om de inzet van apps te verkennen. Meer informatie over de ‘appathon’, de teams en technische informatie is te vinden op www.rijksoverheid.nl/coronavirusapp of www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/apps

Pin It

IMG 20200405 WA0003 1In de afgelopen jaren zijn door werkgroep Bloeiend Nieuw Moskou diverse activiteiten georganiseerd om het aantal bloeiende planten in de buurt uit te bereiden. Achterliggende gedacht was het vergroten van het leefgebied voor onder andere vogels, bijen, vlinders en andere insecten. De activiteiten stonden vooral in het teken om dit samen met de bewoners te doen en elke keer was het weer een feestje, de bewoners kregen gratis plantjes en zaadjes uitgedeeld, die zij in hun tuinen konden plaatsen, zodat hier mooie bloeiende planten voor de insecten konden gaan groeien. Uiteraard vroeg het succes van de activiteit om een vervolg. Hiervoor werd bij diverse instanties gelobbyd om de activiteiten financieel of op een andere wijze te ondersteunen.

Zo werd door de leden van de werkgroep in samenwerking met diverse instanties, zoals Landschapsbeheer zorgvuldig plantjes uitgekozen, die vooral zouden bloeien in een periode, dat de natuur weinig bloeiend materiaal te bieden had.
Ook bij de gemeente werd aangeklopt en na enig onderhandelen werd door de gemeente geld gedoneerd om de plannen van de werkgroep te kunnen realiseren. Het lag in de bedoeling nu meerjarige planten uit te delen, zodat het leefgebied voor de insecten nog meer verbeterd kon worden.

Pin It

Meer dan 50 jaar in America en dan is het Drentse dialect nog volledig in tact. Deze aflevering over Carl en Riek Niezing van oorsprong komt Catrienus uit Klazienaveen en Riek, die ze in America Freddy noemen uit Coevorden. Koopman op pad had deze tachtigers voor de camera en had een zeer interessant gesprek met deze Amerikaanse Drenten, die de meeste jaren nog 3 maanden in Nederland verblijven. Beleef het mee door deze aflevering te kijken.

Pin It

Oudpapier inzameling 18 aprilELIM – Het is even uitgesteld, maar komende zaterdag 18 april staan de oud papier containers weer aan de Prieswijk op de gebruikelijke tijden. Er wordt gelet op de naleving van de richtlijnen RIVM. Bedankt namens de gezamenlijke basisscholen.

Pin It

GelovenEven Terzijde Na eerste paasdag zitten de leerlingen van Jezus in een eigen gekozen lockdown – angstig. Op z’n Hollands gezegd: achter gesloten deuren. En op z’n ‘kerks’ gezegd: Dat is Beloken Pasen. Zo heet de eerste zondag na Pasen. De leerlingen van Jezus zitten achter de luiken. En Jezus moet flink wat keren zeggen: Vrede zij jullie. Herinner je ook Pasen even op deze site 2020 – Johannes 20:20! Nieuwe code. Toen Jezus de leerlingen zijn handen en zijn zijde had laten zien – tekenen van zijn lijden – toen, omdat ze dat zagen en een beetje begonnen te begrijpen, toen waren ze blij. Maar nu verder. Na Pasen. (Wilt u alles lezen? Klik dan op de bijgevoegde afbeelding.)

Pin It

Bijen tellingOp zaterdag 18 en zondag 19 april vindt de Nationale Bijentelling plaats in onze gemeente. Kom ook in actie voor de wilde bij en help de bij te beschermen. Als ‘Bijvriendelijke gemeente’, een titel die Hoogeveen vorig jaar in ontvangst mochten nemen, is in de gemeente Hoogeveen gelukkig veel te tellen. Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. In een kort filmpje leren we je 20 bijensoorten te herkennen die je 18 en 19 april in je tuin kunt tegenkomen.

Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd. Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. 80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten.

Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen. Meedoen is eenvoudig, ook voor wie weinig of geen kennis van bijen heeft. Er is een telformulier, bijenspel en bijengidsje waarmee iedereen de twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kan herkennen. Wilt u meedoen aan de Bijentelling? Meld u aan op www.nationalebijentelling.nl, download het telformulier en tel mee op 18 of 19 april. De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van LandschappenNL, Naturalis, Natuur & Milieu en IVN Natuureducatie.

Bijen tellen 2

Pin It

FritzzSoms vraag ik mij af wat er toch met de bestuurders in Hoogeveen aan de hand is. Het zijn geen Groningers die de kettingen waarmee ze uit de klei zijn getrokken nog aan hun polsen hebben zitten. Het moeten dus planken zijn. Die voor hoofden zitten. In zes jaar christelijk-rechts bestuur is de gemeente aan de rand van de afgrond gekomen.


Een volslagen mislukt plan voor een ijsbaan- zwembad combinatie heeft miljoenen gekost, waar vrijwel niets tegenover staat. De gemeente is nu eigenaar van een desolaat stuk kale grond aan de Hoogeveense Vaart nabij de Edisonbrug, maar daarover loopt nog een rechtszaak met een miljoenenclaim.

Terwijl wethouder van der Heide eind 2019 bekend maakte dat Hoogeveen de grenzen van de wet gaat opzoeken als het gaat om zaken als jeugdzorg, WMO en thuiszorg, werd wel opdracht gegeven aan een architectenbureau uit Amsterdam om alvast een plan te maken voor het Cultuurpaleis. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is ook dat weggegooid geld.

De wethouders hebben de afgelopen zes jaar laten zien niet over veel realiteitszin te beschikken. Koppig en halsstarrig hielden zij vol dat we aan  het ijsbad zouden gaan verdienen. Of dat Hoogeveen een meer dan sociale gemeente was. Protesten tegen bezuinigingen, die vooral de armste en kwetsbaarste inwoners van onze gemeente raken, werden genegeerd.  Een vlammend protest vanuit de gezamenlijke kerken werd eveneens door het christen-rechtse college en de coalitiepartijen aan de kant geschoven.

Daar kwam vervolgens begin 2020 een financiële tijdbom overheen. De schatkist van Hoogeveen is leeg, de reserves zijn op. En er dreigt een tekort van zes miljoen euro. De broek die de gemeente op wil houden is duidelijk te groot gebleken. Mede door toedoen van een uiterst onfatsoenlijke landelijke overheid bij het over de schutting gooien van verantwoordelijkheden zonder daar een passend budget bij te sluiten. Terwijl in Den Haag het geld tegen de muren klotste werden de gemeentes uitgeknepen.

Onze toch al niet zo talentvolle bestuurders houden zich doof voor de enig juiste reactie. Men wil hoe dan ook niet de artikel 12 status aanvragen. Door dit samen met andere gemeentes te doen en tegelijk in gezamenlijkheid tegen de overheid te zeggen: “Legt u ons nou maar eens uit hoe wij de taken waar u ons mee opzadelt naar behoren moeten uitvoeren als u ons een aalmoes biedt om dat mee te betalen.”

De koppigheid en de halsstarrigheid van de Hoogeveense bestuurselite is schrijnend en maakt van onze gemeente een lachertje. Men wil eigen baas blijven. Op een zinkend schip, waarop mede zo’n 55.000 passagiers ten onder dreigen te gaan. Men wil als het ware het lek van de Titanic dichten terwijl het schip al zwaar slagzij maakt.

De VVD kondigde afgelopen donderdag in de online raadsvergadering aan met plannen te komen waardoor zes miljoen euro bezuinigd kan worden op het samenwerkingsverband met de Wolden. Terwijl het college maar al te vaak beantwoordingstermijnen niet haalt, lag nu vrijdagavond al een niet mis te verstane brief van het college bij de partijen, waarin stevig naar de VVD wordt uitgehaald. Alsof men door een slang is gebeten.

En opnieuw haalt Hoogeveen hiermee de landelijke pers. Maar niet op een manier waar wij als burgers blij mee moeten zijn.

Lees in de Hoogeveensche Courant
VVD: zes miljoen bezuiniging mogelijk op samenwerking met de Wolden
De Wolden vreest vechtscheiding met Hoogeveen (HC)

Lees in het Algemeen Dagblad: VVD Hoogeveen wil zes miljoen op samenwerking met de Wolden bezuinigen

Lees: Brief van college aan de raad 

Pin It

Subcategorieën