Weggelopen KonijnELIM – Dit mooie konijntje is ergens aan de Marten Kuilerweg in Elim komen aanlopen. Herkent u het konijntje of weet u wie dit konijntje mist, bel dan met de redactie van de Elimsite (06) 44 318 640 We hopen dat dit diertje snel weer terug is waar deze hoort.

Pin It

Romantisch oud ElimELIM – Harm Kleiman geboren in Elim, heeft ondanks dat hij al jaren in Hoogeveen woont altijd nog een zwak voor zijn geboorte dorp Elim. We lieten u al eerder een prachtig schilderij van Harm zien, waar heel veel positieve reacties op kwamen. Velen herkende het van vroeger. Harm een bescheiden man bij het verlegene af doet er allemaal maar heel luchtigjes over, maar wij vinden zijn schilderijen voortreffelijk. Hij doet veel mensen plezier met zijn tekeningen, schilderijen en zijn boekjes. Naast meesterlijk (kunst)schilder is Harm ook een meesterlijk verteller. Vooral zijn verhalen over zijn belevenissen van vroeger roepen bij velen herkenning op en werken op de lachspieren. 

Pin It

Ook al stond recentelijk in de Hoogeveensche courant dat Silke de baby zou zijn die als eerste werd geboren in de gemeente Hoogeveen in 2020, team Koopman op pad is het daar niet helemaal mee eens. 1 januari om 13.31 uur zag Silke het levenslicht. Maar baby Lois uit Elim is 1 januari 2020 geboren om 10:19 uur. Nu maken de ouders er zicht niet zo druk om wie de eerste was, want zij zijn helemaal in de wolken met hun prachtige dochter. Een voorbeeldige baby die zelfs bij Koopman op schoot volledig ontspannen bleef is echt heel bijzonder. Hoe het zit dat baby Silke er van door ging met het eerst geboorte recht en baby Lois van Danny en Lisanne niet werd genoemd komt u te weten als u deze aflevering van Koopman op pad bekijkt. Naar mening van team Koopman op pad zit hier een onrechtvaardigheid in. We hopen dat er na deze uitzending eens nagedacht wordt waar we terecht zijn gekomen. Natuurlijk feliciteren we de ouders van Silke en Lois met hun prachtige dochters. Het belangrijkste blijft dat de baby’s goed gezond zijn en dat de moeders gezond zijnhet goed maken. Geniet van jullie dochters!

Pin It

P2070577ELIM – Veiligheid boven alles is het motto. Er is al geruime tijd een AED aanwezig in dit seniorencomplex, maar nu zit deze in een kast met een pincode. Deze moderne AED-Kast is Elim aangeboden door de Smederij van Elim. Bij een calamiteit waarbij het vermoeden is van een hartstilstand kan een AED een belangrijk verschil maken, mits deze wordt gebruikt door een speciaal daarvoor opgeleide hulpverlener. Een AED is een apparaat dat gebruikt wordt bij een persoon die een acute circulatiestilstand heeft. In de volksmond wordt dit ook wel een hartstilstand genoemd. De AED dient een elektrische schok toe, om het hart weer in het normale ritme te brengen. Omdat er maar een selectieve groep binnen Elim dit apparaat mag bedienen zit deze in een kast met een pincode. Er is binnen Elim maar één AED die vrij toegankelijk is voor bevoegden en dat is bij Plus Huisman. Deze wordt dan wel weer bewaakt door een camera die dag en nacht registreert. Bij een vermoeden van een circulatiestilstand moet de hulpverlener zich eerst richten op het slachtoffer en een andere aanwezige 112 laten bellen. Deze schakelt dan de dichtstbijzijnde bevoegde hulpverlener in, die het apparaat goed kan bedienen. Domesta, de huismeester en de bewoners van Seniorencomplex De Wiekswal zijn blij met de AED in hun aanwezigheid, want dat geeft een stukje zekerheid en is veelal levens reddend. Gerard Biemans is de coördinator van de AED-kasten in Elim die zich bevinden bij Ellerie, de Hervormde Kerk en De Wiekswal. Ook in de huisartsenpraktijk is een AED aanwezig, maar deze staat onder het beheer van de huisartsen zelf.

Pin It

We zijn er weerDe nieuwssite www.dehoogevener.nl is weer in de lucht. Na een gedwongen verhuizing van provider heeft René Aalders van Aalders ICT besloten gratis serverruimte ter beschikking te stellen voor de site van De Hoogevener. Door een samenwerking tussen de Elimsite ( www.elim-drenthe.nl ) en www.dehoogevener.nl is een vriendschap ontstaan tussen Henk Boer en Peter Aalders. Via de wekelijkse videorubriek Koopman op pad ( www.koopmanoppad.nl ), waar deze beide heren ook onderdeel van zijn, verneemt u over enkele weken meer over dit onderwerp. Voorlopig hebben al vele vaste bezoekers van De Hoogevener positief gereageerd op het weer online zijn en de nieuwe site, die ook gebouwd is door Aalders ICT. Hoe dit laatste precies zit komt u te weten door te blijven kijken naar de afleveringen van Koopman op pad.

Pin It

WhatsApp Image 2020 01 16 at 15.45.26

WhatsApp Image 2020 01 14 at 11.30.27

Pin It

hands 981400 960 720ELIM – Zo na de feestdagen moet het nieuwe jaar weer van start komen. De eerste week waren de meeste mensen nog vrij. Half in de maand gekomen is alles weer tot leven gekomen. De meeste nieuwjaarsrecepties zijn al weer geweest en er wordt invulling gegeven aan de goede voornemens voor 2020. Stoppen met roken, minder alcohol en meer bewegen zijn wel zo ongeveer de belangrijkste uit de top 10 van goede voornemens. Vergaderingen van verenigingen zijn weer gestart en alles gaat weer bijna als in 2019. Of alles zo blijft in onze gemeente is afhankelijk in welke groep je ingedeeld bent. Val je bijvoorbeeld onder het sociale domein dan kunnen er onaangename verassingen opduiken. Er wordt door onze gemeente bezuinigt op dit onderdeel en daar worden de zwaksten uit onze Hoogeveense samenleving hard getroffen. Protesten zijn er voldoende, niet alleen van de bevolking, maar ook veelal de oppositiepartijen in onze gemeente hebben menigmaal aan de bel getrokken bij de verantwoordelijke wethouders, maar resultaat blijft uit.

Aan de andere kant lezen de burgers wel dat er enkele miljoenen geïnvesteerd gaan worden in een vernieuwd Cultureel Centrum. Dat in een periode van economische welstand, lopen de aantallen bij de voedselbanken op en neemt de armoede bij veel chronisch zieken en ouderen met een klein pensioentje toe. De gemeenteraad in Hoogeveen heeft ingestemd met een bezuiniging op de thuishulp van 2 miljoen euro. Het is daarmee de grootste hap in de geplande bezuinigingen van in totaal 9 miljoen euro. Zo gaandeweg dit schrijven bekruipt ons het gevoel dat 2020 wel eens een bewogen jaar kan gaan worden. Toch blijven we ons in Elim voor elkaar inzetten, helpen we elkaar en hebben we oog voor elkaar. Volgens de Gemeente Hoogeveen moet iedereen meedoen, maar dat zien ze dan waarschijnlijk los van de bezuinigingen op het sociaaldomein, want dat treft alleen maar de zwakkeren van onze gemeente.

Pin It

Uitslag 9 januari

Pin It

Foto waarschijnlijk ElimELIM – We houden ons graag bezig met familiebanden en vroeger, daarom kwam het verzoek van de D'Ollansevelder om uit te zoeken wie de personen op deze oude foto zijn en waar deze is gemaakt. Het vermoeden bestaat dat dit in Elim is. Wie kan ons helpen?

Pin It

Schuldhulpverlening is een taboe onderdeel, niet veel mensen willen het hebben over geld tekorten, want dat is privé. De definitie van schuld in de economische vorm zegt: ”Een geldbedrag dat ondanks de verplichting daartoe niet betaald wordt”. Hiervan kunnen duizenden redenen de oorzaak zijn van de ontstane schuld. Ziek, werkeloos, arbeidsongeschikt worden zijn enkele voorbeelden. Toch is het belangrijk uw probleem zo snel mogelijk kenbaar te maken bij de crediteur en de schuldhulpverlening. Het traject is vaak lang voor dat u weet of u geholpen kan worden. Soms duurt het wel 2 jaar voordat de hulp pas echt in gaat. Het is een drempel die men nemen moet maar die last gaat ten koste van uw vrijheid en gezondheid. Koopman op pad geeft hier aandacht aan met het doel u te informeren over de schuldhulpverlening. Schaam u niet, ten slotte heeft men bij de geboorte al een fictieve schuld van boven de 25000.00 euro. Ook de financiën bij onze regering is niet altijd te voorspellen. Wees wijs en betaal u niet grijs zegt “Koopman op pad”. Kijk alle afleveringen van Koopman op pad via www.koopmanoppad en www.dehoogevener.nl

Pin It

Subcategorieën