Net als bij alle conflicten is het Wiekenprobleem in Elim het beste op te lossen door in alle gemoedelijkheid met elkaar in gesprek te gaan. Veel beter dan naar de rechter stappen. Dit is de belangrijkste uitkomst van het werkbezoek van de Gemeente Hoogeveen aan de wieken van Elim op vrijdag 20 mei 2022. Na het zien van deze aflevering zult u begrijpen waarom. Heeft u een IPad / IPhone of wilt u deze aflevering streamen naar uw TV, klik dan hier.

Pin It

KLAVERJASSEN IN T VONDER 2021ELIM – Hier de uitslagen van Klaverjassen 19 mei 2022 in ’t Vonder:

1. P. Beekelaar 7523

2. B. Biemolt 6817

3. W. Schonewille 6640

4. A. Schonewille 6358

Donderdagavond is er weer klaverjassen in 't Vonder te Elim aanvang 19.30 uur.

Pin It

Oudpapier mei

Pin It

Wieken03Oud zeer in Elim over de toegang en doorgang over de “wieken” ELIM - Medio september 2019 kwam namens een verontruste groep mensen uit Elim een afvaardiging naar de zgn. “praat met de raad”. Zij deelde daar hun zorgen over de wieken met name de toegang tot en de doorgang over die wieken. Wieken zijn vanouds watergangen geweest uit de tijd dat er veen werd afgegraven en per platbodem (vaartuig) werden afgevoerd. Deze wieken zijn in de loop der tijd gedempt en worden als doorgangswegen door dat gebied gebruikt en hebben van de gemeente ook de definitie als weg gekregen die valt onder de wegenwet. Met het verstrijken van de tijd worden steeds meer wieken (onder meer Meester Pieterswijk, Jeulenwijk, Jan Slotswijk, enz.) door aanwonenden voorzien van belemmeringen of afsluitingen om te voorkomen dat er vrije doorgang is over deze wieken.

Niet alleen het ‘normale’ verkeer wordt daarmee gehinderd, maar ook hulpverleners (Brandweer, ambulance, zorgverleners) en vindt er hinder plaats bij de uitoefening van publieke taken (waterschap, area, enz.) In het bijzonder de belemmering van hulpverleners baart aan- en omwonenden van de wieken grote zorgen. Verlenging van aanrijtijden van hulpverleners bij levensbedreigende situaties, door onduidelijkheid over, of onbevoegd aangebrachte belemmering moet te allen tijden voorkomen worden. Op sommige wieken bestaat de bijzondere situatie, dat men het deel van de wijk dat privaatrechtelijk onderdeel uitmaakt van hun bezit, afsluit voor een ieder, en vervolgens hun honden uitlaat op dat deel dan nog vrij toegankelijk is.

Erfdienstbaarheden worden daarbij zonder pardon terzijde geschoven. En de rechthebbende van de erfdienstbaarheid ziet zich dan in een positie gedwongen om de aan haar toekomende rechten af te dwingen. Daarnaast worden mensen ernstig gehinderd om belendende percelen te kunnen bereiken. Niet alleen door fysiek de doorgang te belemmeren, maar ook door mensen (fysiek) te bedreigen. Loslopende honden zijn een grote plaag voor de gebruikers van de wieken. Met deze en nog meer zorgen kwamen die afgevaardigden dus bij het juiste adres de gemeenteraad. Alle fracties waren het er toen unaniem over eens dat dit zo niet langer kon en dat hier een oplossing voor moest komen om dit te stoppen, ondergetekende kreeg de opdracht om dit te organiseren.

Wieken02Vanwege financiële problemen van de gemeente en de daarop volgende bestuurscrisis was er telkens geen ruimte op de agenda om dit voortvarend op te pakken. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 kwam een afgevaardigde weer bij ondergetekende met de vraag of dit nu eindelijk opgepakt en tot een oplossing gebracht kon worden. Weer is deze zaak onder de aandacht gebracht en het huidige zakencollege vond met deze verontruste groep dat er nu werk van gemaakt moet worden. Vrijdag 20 mei staat gepland om daar ter plaatse een werkbezoek te houden om de situatie ter plekke op te nemen. Een delegatie van college, ambtenaren en raadsleden zullen door die afgevaardigden van verontruste groep inwoners daar een rondleiding krijgen.

Ondergetekende zal het verzoek aan de raad doen om hier een uitgebreide informatieronde over te houden zodat alle belanghebbende daar hun verhaal kunnen houden, en aan de hand daarvan kijken wat er nodig is om tot een besluitvorming te komen. Brand van Rijn raadslid gemeente Hoogeveen.

Het team van Videorubriek Koopman op pad zal opnames maken van dit gebeuren. De aflevering zal komende zaterdag 21 april worden gedeeld via de bekende media en natuurlijk www.koopmanoppad.nl De redactie van dit programma is nog opzoek naar voor en tegenstanders van de erfdienstbaarheid op de wieken om deze vooraf voor de camera hun verhaal te laten doen. Geïnteresseerden kunnen dit melden via 06 44318640.

Wieken01

Pin It

01 W4D ElimELIM – Gisteravond is na een lange Coronastop de Elimse Avond Wandel 4Daagse weer succesvol van start gegaan. Zoals je van Elim kunt verwachten staan de gezelligheid en gemeenschapszin voorop in dit soort evenementen die altijd nog kunnen rekenen op veel belangstelling. Jong en oud doen mee om in een tot op heden lekker temperatuurtje te genieten van de prachtige omgeving van Elim in Drenthe. Rond 18:30 uur verzamelden zich de wandelaars bij de Open Deur om vervolgens de tweede wandeltocht van deze 4daagse te beginnen.

02 W4D Elim

03 W4D Elim

04 W4D Elim

Pin It

280798393 1078438193015028 8536049279809690361 nELIM - De redactie van Koopman op pad heeft het druk met de voorbereiding van de opnames voor komende vrijdag 20 mei over de problemen m.b.t. de wieken in Elim. Dit gaat een aflevering worden die veel stof zal doen opwaaien bij omwonenden en de Gemeente Hoogeveen.

Zo wil het team ‘Koopman op pad’ graag voor en tegenstanders voor de camera hebben. De redactie is dus op zoek naar een voor en tegenstander van de erfdienstbaarheid met betrekking tot de Wieken van Elim. Wie wil hier iets over zeggen voor de camera? Die persoon of personen mogen contact opnemen met de redactie onder telefoonnummer 06 44 318 640. ‘Stichting Videorubriek Koopman op pad heeft wekelijks op de zaterdag een aflevering over een onderwerp binnen de Gemeente Hoogeveen. ‘

34eac10a 3ed6 4a13 acd0 2ea147239410

Woensdag 18 mei komt er een artikel over dit onderwerp in De Hoogeveense Courant, Dagblad van het Noorden en de Elimsite. De ‘Koopman op pad’ aflevering over de erfdienstbaarheid komt komende zaterdag uit en is o.a. te zien via www.koopmanoppad.nl De eerder aangekondigde aflevering over een gratis feest in Nieuwlande wordt hiermee een week opgeschoven naar zaterdag 28 mei 2022.

Pin It

Wandel 4 Daagse 2Starten tussen 18:30 en 19:00 uur vanaf De Open Deur aan de Dorpsstraat in Elim. Inschrijven kan vanaf 18:00 uur.  uur.

Pin It

Steeds meer mensen gaan naar de voedselbank. Sinds januari van dit jaar is het aantal klanten met 15 procent gestegen, dat komt neer op zo'n 6000 huishoudens in Nederland. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) ziet ook een toename van financiële problemen bij mensen met een modaal inkomen. Het instituut krijgt "veel meer dan anders" berichten van mensen die niet rond kunnen komen. Schuld Hulp Maatje Hoogeveen weet hierover mee te praten. Dit keer laagdrempelige voorlichting in Koopman op pad. Wilt u deze aflevering met een IPhone of IPad bekijken, klik dan hier.

Pin It

Gesloten Bieb

Pin It

Steeds meer mensen kijken naar de wekelijkse videorubriek van Stichting Koopman op pad. Eerst was het hoofdzakelijk de gemeente Hoogeveen, maar het aandeel kijkers in de provincie Drenthe groeit gestaag. Komende zaterdag is er een aflevering over Schuldhulp Maatje Hoogeveen en de week daarop is de aankondiging van een gratis feest in Nieuwlande. Terugkijken naar eerdere afleveringen is mogelijk via www.koopmanoppad.nl IPhone en IPad gebruikers of mensen die deze vooraankondiging willen bekijken via YouTube, klik hier.

Pin It

Subcategorieën