Voedselbank

Nieuw concept voedselbank

(Gepubliceerd zondag 15-10-2023) Armoede moet aangepakt worden zowel landelijk als op gemeentelijk niveau. De voedselbank is één van de onderdelen om mensen in armoede te ondersteunen. De gemeenteraad van Hoogeveen kwam de afgelopen week een bezoekje brengen aan de voedselbank en liet zich informeren door voorzitter Henk Brouwer. Henk vertelde dat armoede niet alleen voorkomt bij mensen die in de bijstand zitten maar dat dit iedereen kan overkomen. 

Het aanmelden bij de voedselbank blijft een moeilijke kwestie voor veel mensen die in armoede zitten. Door schaamte is de drempel hoog. Binnenkort start de voedselbank Hoogeveen met een winkelconcept. Cliënten kunnen dan gaan winkelen samen met een begeleider en kiezen wat ze nodig hebben.  Dit geeft weer wat meer onafhankelijkheid, die uiteraard wel is gebonden aan regels.  

De gemeente Hoogeveen is ervan doordrongen dat het vertrouwen in de overheid, alsmede in de gemeente zeer laag is en dat hier hard aan herstel gewerkt moet worden. Van alle Drentse gemeenten heeft Hoogeveen het laagste gemiddeld inkomen. Het aandeel huishoudens met een inkomen tot 120%va het sociale minimum is in de gemeente Hoogeveen hoger dan landelijk. Bestrijding van armoede in Hoogeveen is dan ook een belangenrijk speerpunt. Ongeveer 900 kinderen lopen het risico om in armoede op te groeien, zo’n 1750 huishoudens moeten rondkomen van een te laag inkomen. De vraag is dan ook: gaat de gemeente pleisters plakken of gaan ze zich bundelen tegen de armoede om deze concreet te bestrijden?  (Verslag Paula Bansema).