Volkstuinvereniging “Ons Stekkie”

Volkstuinvereniging “Ons Stekkie”

Voorzitter / Penningmeester:
Guus Wessels  Telefoon:06-51478686

Secretaris:
Romke Wijmenga Telefoon: 0651 191 957

Algemeen Bestuurslid:
Andries Prins Telefoon: (0528) 351 933