André en Loes Heiner 50 jaar een paar

ELIM – Vandaag vrijdag, 10 mei, is het 50 jaar geleden dat ds. en mw. Heiner in het huwelijk traden.  André was toen al in opleiding tot predikant en begon in 1976 in zijn eerste gemeente Colijnsplaat, een klein dorpje in Zeeland, als ds. A.P. Heiner Jr. – dominee A.P. Heiner, senior, was toen ook nog actief als predikant.

Na een termijn van vier jaar verhuisden André en Loes in 1980 naar de Haarlemmermeer, waar zij dichtbij Schiphol woonden – de vliegtuigen startten en landden nagenoeg over de achtertuin. In die tijd adopteerden zij Jonathan en Joël vanuit Indonesië. In die tijd was het nog veel gebruikelijker dat dominees regelmatig van gemeente wisselden, en in 1984 verhuisde het nog jonge gezin naar Woerden.

Voor Jonathan en Joël werd dit de basisschoolperiode. Loes was op verschillende manieren actief binnen de gemeente, onder andere in de cantorij. Ds. Heiner was na de eerste vier jaar een veel gezochte predikant, maar bleef mede voor de kinderen tot 1992 in Woerden, waarna het gezin verhuisde naar Leeuwarden. Deze stad stond bekend als een Gereformeerd bolwerk en André ging voor in de Pelikaankerk, toen wijkgemeente van de gemeente Leeuwarden-West. In die tijd had je met Pasen en Kerst een overvolle kerk van meer dan 800 kerkgangers, het pastte allemaal nog net, en werd er uit volle borst gezongen en gevierd. Het aantal ambtsdragers en andere vrijwilligers om de gemeente te dienen was dan ook bijpassend fors. Het waren roerige jaren, onder andere vanwege het beginnende samenkomen van de Hervormde en Gereformeerde kerken.

In 2004, de kinderen waren ondertussen meerderjarig, vertrokken André en Loes naar het Overijsselse Vroomshoop. André, met zijn dorpse wortels, voelde zich er thuis. Toen, al lang niet meer ds. Heiner ‘junior’, leek het dat Vroomshoop de laatste standplaats zou worden vóór André’s emeritaat. Het liep anders af: In Elim was er behoefte aan een ervaren predikant en er was een goede klik. André en Loes verhuisden in 2011 naar de pastorie aan de Dorpsstraat. Zij wortelden zich snel in het gastvrije Elim. Tegenwoordig wonen zij aan de Prieswijk.
De gezondheid van Loes is al vele jaren een gestaag groeiende zorg. Onder deze omstandigheden is een groot feest jammer genoeg niet mogelijk, maar de familie Heiner is op gepaste wijze dankbaar voor 50 jaar huwelijk. Namens heel Elim van harte gefeliciteerd met dit jubileum.

Foto: Familie Heiner in Woerden. Foto: De Statenbijbel van ds. Heiner als symbool van de centrale plek die het Woord heeft voor het echtpaar.