GLBT geeft onvoldoende inzicht!

(Ingezonden bericht)  [Gisteren heb ik de aanslag voor 2024 t.b.v. € 481,85 voor 2024 gekregen. Zoals gebruikelijk zonder enige vorm van onderbouwing behalve een hoop kretologie  in een nietszeggend  foldertje waarin wel verwezen wordt  naar websites en andere instanties in plaats van een heldere uiteenzetting  hoe de berekening in elkaar zit met een goede motivatie over het waarom  etc.

Een groot aantal mensen van mijn leeftijd (81 jaar binnenkort) heeft geen computer , laat staan begrip inzake apps en nog veel meer van dat soort kreten. Als ik daarover wel eens reclameer, krijg ik een aardige dame aan de lijn die haar best doet te verbloemen dat zij (een enkele keer hij)  het ook niet kan uitleggen. Als er dan gevraagd wordt om een duidelijke berekening te maken , krijgt men een cijfermatig overzicht dat voor een normaal mens al lastig te begrijpen is, maar waaruit duidelijk blijkt dat het u niets kan schelen dat er categorieën van mensen zijn die dat (die berekening) totaal niet kunnen volgen omdat er iemand met cijfers zit te goochelen die niet weet wat armoede betekent en hoe moeilijk het is voor die arme medemens om rond te komen (want de uitkeringen gaan niet omhoog met de percentages die u voor uw tarieven aanhoudt). Arme gezinnen dan wel gebroken gezinnen zijn er vaak slecht aan toe en kunnen bedragen die nu in rekening worden gebracht, veelal niet ophoesten en als je dan verzoekt om een berekening, sta je versteld hoe slecht die in elkaar steekt.

Ik geef maar eens een opsomming van mijn eigen situatie: Betaald in 2019 : 361,81 Euro | Betaald in 2020 : 365,37 | Betaald in 2021: 378,52 | Betaald in 2022 : 389,26 | Betaald in 2023 : 425, 89 Euro   (voorwaar : een aanzienlijke verhoging van bijna 10%!!)  Aanslag voor  2024 : Niet minder dan 481,85 , een verhoging van niet minder dan ruim 13% En dat zonder enige onderbouwing!!

Dit wordt mij te gortig. Ik verlang een ter zake doende, duidelijke uitleg met onderbouwing van redenen en bedragen, binnen 6 weken vanaf heden. Blijft die uit, dan ben ik genoodzaakt om deze kwestie in breder verband te bespreken en mogelijk impopulaire maatregelen te (laten) nemen. Uw reactie zie ik graag voor 26 juni 2024 tegemoet. ] Bijna iedereen die een verzoek tot kwijtschelding heeft gedaan wordt afgewezen. Hoogtijd dat er eens duidelijkheid komt over dit onderwerp!