Grafrechten omlaag?

[Gepubliceerd 11-10-2023] Elim – De kosten voor het verlengen van de grafrechten moeten omlaag, vinden GB, SGP, SP en CDA. Zij hebben samen vragen gesteld aan het college. GB-raadslid Jan van der Sleen: “We hebben in de jaren 2020, 2021 en 2022 veel geld overgehouden op de begroting voor graven. Een kleine buffer is altijd goed om onvoorziene kosten op te vangen, maar het voelt niet goed om winst te maken op het verlengen van begraafrechten.” Van der Sleen wijst erop dat vorige maand door GB en SGP een motie is ingediend, in de verwachting dat er een nieuw voorstel zou komen vanuit het college zodat dit in de programmabegroting van 2024-2027 verwerkt kon worden.  

Het voorstel laat echter nog op zich wachten en daarom wordt nu met klem gevraagd om nu wél rekening te houden met de wens van de Raad en deze mee te nemen in de begroting in een op te stellen voorstel. Ook het onderhoud, dat nu op basisniveau is, moet volgens SGP en GB naar een hoger niveau getild worden. 

“Natuurlijk moet het kerkhof er netter bij liggen dan wat nu gehanteerd wordt en daarvoor moet voldoende geld gereserveerd zijn. Maar het is te gek voor woorden dat vanaf 2020 t/m 2022 er een overschot is van zo’n 1,8 miljoen euro en zoals het nu lijkt wordt 2023 afgesloten met een overschot van € 600.000. We wachten de antwoorden af op de gestelde vragen en mogelijk volgt er nog een motie/amendement op de begrotingsavond van 19-10-2023”. 

Overigens moeten de grafzerken door de nabestaanden onderhouden worden, zoals ook het verwijderen van uitgebloeide bloemen e.d. De beheerder (gemeente) zou hierop moeten toezien en zo nodig contact opnemen met de nabestaanden als deze bekend zijn.”