Terzijde 34 Welkom, opening nieuw seizoen. Het Elims leerhuis.

ELIM – Daar kunt u, jullie weer te gast zijn op 12 oktober 10 uur PKN Kerk Perebomenweg, een nieuw seizoen. Rond het begin van de corona tijd zijn we begonnen met het leerhuis, eerst nog met een kleine corona toegestane groep. Daarna zijn we bij elkaar gekomen luisterend naar uitleg en in gesprek met elkaar.

Samen lezen, samen proberen bemoediging en vernieuwing te ervaren, gesprek en ook ontmoeting en niet te vergeten erwtensoep. Met vallen en opstaan in ongewisse tijden zijn we nu / 12 oktober 2023 weer aan het begin van een nieuw seizoen.

Welkom jullie en vooral ook Lieuwe van Kampen Elim– Hoek Nieuw Moskou.  Werelden ontmoeten elkaar. Nu mogen we de eer hebben zijn boek: Jezus de Godsglans te presenteren, te ontdekken. En Lieuwe vertelt van zijn boek: zijn intrigerend beschreven verhaal met en over Johannes, Het evangelie van Johannes.

“Stap voor stap laat Johannes scènes zien hoe het God in de wereld vergaat” En heel intrigerend, Jezus stap voor stap de ‘eerstgeborene ‘van God die zelf God is , Joh. 1 vers 1,18 ‘Vers 1,13 leert ons dat wij als wij dat geloven ( ook ) wij uit God geboren worden, net als Jezus, die God is. Wat een geweldig evangelie! Dus : Jezus de Godsglans De levende God volgens het Johannes evangelie. info: Zie verder de uitnodiging op deze website. Nog een p.s.  de bijdrage in de onkosten zijn niet afhoudend bedoeld  – uw bijdrage is naar uw omstandigheden ok.

Ds. A.P. Heiner