Uitnodiging inloopbijeenkomst woningbouwplannen Elim

Bijeenkomsten tot nu toe
Op 16 februari 2022, 9 juni 2022 en 22 november 2022 hebben wij een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten heeft u kennis kunnen nemen van de bouwplannen (de stedenbouwkundige opzet). Tijdens deze avond heeft u de mogelijkheid gehad om vragen te stellen en uw reactie te geven op de bouwplannen.
Waar staan we nu
Op 22 november 2022 hebben wij u een bouwplan laten zien, onder andere aangepast naar aanleiding van uw inbreng. Op dat bouwplan hebben wij tijdens die avond positieve reacties ontvangen. Ondertussen is het plan op deze basis verder doorontwikkeld. Dat willen we graag aan u laten zien.
Op basis van dit definitieve ontwerp wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd.
Inloopbijeenkomst
Op 9 oktober 2023 organiseren wij samen met de gemeente Hoogeveen van 20.00 – 21.00 uur een inloopbijeenkomst voor alle inwoners van Elim die geïnteresseerd zijn in de bouwplannen. Tijdens deze avond kunt u langskomen en vragen stellen over de plannen. De bijeenkomst vindt plaats in De Open Deur in Elim. Er is geen presentatie, u kunt vrij in en uit lopen tussen 20.00 – 21.00 uur. Voorafgaand aan deze bijeenkomst zijn de direct omwonenden uitgenodigd.

Het bestuur van Plaatselijk Belang Elim