Wat is Domein overstijgend Samenwerken? 

Domein overstijgend samenwerken betekent dat verschillende zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en andere betrokken partijen hun krachten bundelen om een geïntegreerde en efficiënte zorgverlening te bieden. Dit houdt in dat er over de grenzen van verschillende zorgdomeinen heen wordt gekeken, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het Initiatief in Elim

In Elim wordt deze aanpak nu in de praktijk gebracht. Stichting Elim Vitaal & Actief (EVA), samen met Plaatselijke Belang en Zorgpartijen, zetten de stappen om deze samenwerking vorm te geven. Het doel is om een geïntegreerd zorgsysteem te creëren dat beter aansluit bij de behoeften van de inwoners. 

De belangrijkste doelstellingen van dit project zijn: Verbeterde Zorgcoördinatie: Door nauwe samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders wordt de zorg beter gecoördineerd en afgestemd op de individuele behoeften van de inwoners. Toegankelijkheid: Eén centraal loket waar inwoners terecht kunnen voor al hun zorgvragen, waardoor de toegang tot zorg eenvoudiger en efficiënter wordt. Preventieve Zorg: Investeren in preventieve maatregelen om te voorkomen dat zwaardere en duurdere zorg nodig is, zodat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. 

Hoewel het project nog in de beginfase zit, zijn de eerste resultaten veelbelovend. In andere delen van Drenthe, zoals Hollandscheveld, hebben soortgelijke initiatieven al geleid tot betere zorg en ondersteuning voor thuiswonende inwoners. 

De verwachting is dat deze aanpak in Elim zal bijdragen aan een duurzamer en mensgerichter zorgsysteem. Door de samenwerking tussen verschillende partijen te versterken, kunnen inwoners rekenen op een meer holistische en geïntegreerde zorgervaring. 

Dit initiatief toont aan dat door samen te werken over de grenzen van verschillende zorgdomeinen heen, er een significante verbetering in de zorgkwaliteit en toegankelijkheid kan worden bereikt. Het is een inspirerend voorbeeld van hoe lokale gemeenschappen en zorgpartijen samen kunnen werken voor een betere toekomst. 

In Elim is stichting EVA hier al kleinschalig mee bezig door samen te werken met onder andere de huisartsen, fysiotherapie, woningstichting Domesta, kerken en scholen. Het bestuur juicht deze ontwikkeling dan ook toe en hoopt samen met de andere betrokken partijen dit veel breder te kunnen trekken.