DSC 9255ELIM - De heer J. Guichelaar (Jurjen) roepnaam: Jurrie. Lid in de orde van Oranje Nassau: De heer J. Guichelaar is van 1982 tot heden betrokken bij de Nederlands hervormde Kerk Elim. Met onderbreking van steeds 1 jaar heeft hij 12 jaar zitting in het bestuur als ouderling kerkrentmeester. Hij heeft een groot aantal jaren de administratie verzorgd en is ook al die jaren plaatsvervangend koster.

Daarnaast is de heer Guichelaar ook al die jaren betrokken bij de bouwcommissie en heeft mede zorg gedragen voor het bouwtechnisch onderhoud van de kerk en pastorie. Hij had meestal de leiding over de bouwactiviteiten en zorgde dat het benodigde materiaal op tijd aanwezig was. Na het eind van zijn ambtsperiode is de heer Guichelaar in 2019 benoemd in de onderhouds- en restauratiecommissie.

DSC 9226

Van 2001-2005 was de heer Guichelaar algemeen bestuurslid bij de Vereniging van Plaatselijk Belang in Elim. Hij was aanwezig bij de vergaderingen en ook bij de Breed Overleg Groep Kleine Dorpen. Ook was hij betrokken bij de voorbereiding van de reconstructie van de Dorpstraat in Elim. Hij is punctueel, dacht mee en hielp bij de uitvoering.

Van 2007 tot heden is de heer Guichelaar bestuurslid bij de Smederijen van Hoogeveen Hij is een betrokken en actieve vrijwilliger met veel kennis van de samenleving en de historie in en rond Elim. Zo helpt hij actief mee aan het verbeteren van de leefbaarheid in Elim. Mede door zijn inzet zijn er veel leefbaarheidsinitiatieven gerealiseerd en is de samenwerking tussen organisaties en de inwoners van Elim verbeterd.

Van 2017 tot heden is he heer Guichelaar vrijwilliger bij de Siertuinvereniging Elim. Voor het Bloemencorso Elim helpt hij mee met het onkruid vrijhouden van de dahliavelden, het plukken van de bloemen en het rooien van de knollen voor de winteropslag en in het voorjaar het weer uitzoeken voor het planten. De heer Guichelaar is de kartrekker van een grote groep vrijwilligers bij het uitvoeren van de werkzaamheden die nodig zijn om het Bloemencorso Elim tot een succes te brengen. Ook is hij de kartrekker van de corsowagenbouwers van de kerk in Elim die elk jaar meedoet met het Bloemencorso. De heer Guichelaar stelt zijn schuur en nevenruimte beschikbaar voor het bouwen en versieren van de grote praalwagen.

De heer G.H. Benjamins (Gosen Hendrik) Roepnaam: Goos. Lid in de orde van Oranje Nassau: DSC 9222De heer G.H. Benjamins was van 1978 tot 2019 bestuurslid van de kerkenraad en daarnaast vrijwilliger bij de Hervormde Kerk Elim. Hij was ouderling-kerkvoogd, ouderling en als laatste ouderling-kerkrentmeester. In de periodes tussen de verschillende ambten bleef de heer Benjamins steeds vrijwilliger voor de kerk en was met name betrokken bij alle bouwactiviteiten met betrekking tot onderhoud en vernieuwing. Zo heeft bij een nieuw doopvont gemaakt, een nieuw lied bord en heeft de kansel gerenoveerd met uitbouw. Hij deed ook het onderhoud van de tuin rondom de kerk en de pastorie. In 2019 is de heer Benjamins benoemd in de onderhouds- en restauratiecommissie.

Van 1986-2016 was de heer Benjamins voorzitter en vrijwilliger van de heer beheerscommissie van “De Open Deur”, een nevengebouw van de Hervormde Kerk in Elim. De Open Deur is een verenigingsgebouw die ook deels fungeert als dorpshuis en wordt zelfstandig beheerd door deze commissie. Naast het voorzitterschap deed de heer Benjamins het onderhoud en zat hij in de bediening.

Het gebouw heeft een grote multifunctionele waarde voor het dorp en wordt voor diverse culturele doeleinden gebruikt, zoals feestweekactiviteiten, kaartavonden, recepties en begrafenissen.

Van 1992 tot heden is de heer Benjamins lid van het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld. Hij is bij dit koor een van de vrijwilligers en helpt mee aan diverse acties, zoals het sorteren van de post en fungeren als postbesteller. Hij helpt mee bij het bakken en de verkoop van duizenden knieperties. Hij gaat mee met het plukken van appels en peren in de Polder. Ook helpt hij mee met de op- en afbouw van een groot podium in de Hervormde Kerk in Hollandscheveld t.b.v. het jaarlijkse kerstconcert.

Van 1998-2019 is de heer Benjamins vrijwilliger bij de Siertuinvereniging Elim. Als zijn werk is gericht op het Bloemencorso tijden de feestweek in het dorp. Hij houdt de dahliavelden onkruidvrij, helpt mee met het scheuren en verdelen van de dahliaknollen, het plukken van de bloemen in augustus en september en het rooien van de knollen voor de winteropslag.

DSC 9195

Pin It

WhatsApp Image 2020 07 02 at 21.51.26Twee externe informateurs/verkenners gaan ‘alle opties’ onderzoeken om uit de politiek/bestuurlijke chaos in Hoogeveen te komen. Daarbij wordt ook gekeken naar de kansen van een (nieuw) zakencollege. Door het opstappen van Jacob van der Heide (Gemeentebelangen) werd het een totaal andere avond dan gepland. Van der Heide (financiën) diende gisteravond zijn ontslag in. ,,Het vertrouwen is weg’’, verklaarde hij. Een eerlijke conclusie zo bleek later deze avond. Ondanks de grote politieke onrust en bestuurlijke crisis in Hoogeveen willen de overige drie wethouders (voorlopig) door. Tot groot onbegrip van de oppositiepartijen.

Inge Oosting van de PvdA was de eerste die opmerkte dat het beter was geweest dat alle zittende wethouders zouden opstappen. Hierop werd snel ingehaakt door enkele andere oppositie partijen. Het ontredderde college verzocht de raad om een externe verkenner in te stellen, die na de zomer met een ,,breed gedragen en nieuw collegeakkoord moet komen’’. Centraal doel: financieel weer gezond te worden. ,,Het college beperkt zich tot lopende zaken en neemt geen onomkeerbare besluiten’’, sprak wethouder Erwin Slomp (Gemeentebelangen) namens de andere wethouders. Coalitiepartij CDA legde dinsdag met een persverklaring een bom onder het college. De collegepartij heeft er geen vertrouwen in dat het huidige college de financiële problemen kan oplossen.

WhatsApp Image 2020 07 02 at 21.51.26 2Menig maal werd de opmerking gemaakt dat het er alle schijn van had dat het CDA het eigen straatje aan het schoonvegen was. Wat ook opviel was dat er van de zijde van de CDA bijna op geen enkele vraag een bevredigend antwoord kwam. De oppositiepartijen in Hoogeveen, de SGP uitgezonderd, vonden het onbegrijpelijk dat de rest van het college blijft zitten. Ze vinden de situatie onhoudbaar. De SP sprak van ,,uitstel van executie’’. De PvdA, groot voorstander van een zakencollege, vindt dat de andere drie wethouders na het opstappen van Van der Heide ook hun conclusies moeten trekken. ,,Gemeentebelangen is de meest onstabiele factor in het college’’, stelde fractievoorzitter Inge Oosting. D66 vindt dat het vertrek van wethouder Van der Heide de problemen niet oplost. ,,De inzet van een verkenner is geen goed idee’’, stelde fractievoorzitter Marin Rutgers. ,,We hebben behoefte aan een zakencollege met externe experts.’’. Voor mensen die de aflevering van Koopman op pad met Inge Oosting van de PvdA nog niet  hebben gezien is het een aanbeveling : www.koopmanoppad.nl 

Gemeentehuis

Gemeentebelangen sprak van een zwarte dag. ,,We zijn boos en verdrietig’’, stelde fractievoorzitter Ina Prins. Maar ze vond ook dat de raad moest reflecteren en zag wel heil in een externe verkenner. Ze zag ook nog ,,een basis van vertrouwen’’ met het CDA. Hoogeveen moet de komende vier jaar 8 miljoen euro per jaar ‘vinden’ om weer financieel gezond te worden en vet op de botten te krijgen om tegenvallers op te kunnen vangen. Even een raadseltje “Wie zal dat betalen?” natuurlijk zijn dat weer de weerloze burgers en ouderen". Heeft u de uitzending van Koopman op pad (www.koopmanoppad.nl) met Inge Oosting PvdA nog niet hebben gezien zouden eens moeten kijken.

Pin It

WhatsApp Image 2020 07 02 at 12.14.13

Pin It

1 juli hoe nu verderDeze week, 1 juli - mag het een beetje soepeler….. maar…… Ja, met de anderhalve meter goed in je planning, maak je voorzichtig een plannetje. De kinderen, de kleinkinderen. Het lukte - see you op Schoonhoven, aan het strandje 'afstand houden'. Keurig in de rij voor een ijsje. En een plannetje voor over een maand, logeren in de buurt. Om naar uit te kijken. Lukt het? "Opa zullen we….".

Kleine ideeën in het grote wereldgebeuren. Wat gebeurt er in Amerika, wat gebeurt er in ons eigen land. Ook aan discussie, acties en aan onvrede geen gebrek. De zorgen, worden dagelijks benoemd, ook economisch. Hoe komt het allemaal met werk in kleine en grote bedrijven - steun, miljarden worden uitgetrokken. En vooral: nu verder? Hoe bereik je elkaar, letterlijk. Praatprogramma's genoeg op tv. We hebben ook voor de zondag weken lang diensten uitgezonden, we waren er in Elim als één van de eersten bij. Nu gaat het weer anders lopen.

De kerken gaan weer ópen! Wel met allerlei afspraken en beperkingen, maar het kan: bij elkaar komen. Je zult heel creatief dingen mogen bedenken om elkaar te bemoedigen, juist ook hen die niet mogen/kunnen komen! Kwetsbare gezondheid, wat dacht je! En dan nog eens wat, durf je al verder te kijken? Ik schreef afgelopen weken in Terzijde over 'hart onder de riem' en 'punt op de horizon'. En nu verder. Het wordt niet meer zoals 'vroeger'. Dat zal de tijd leren. Maar wat neem je mee? De afgelopen weken heb ik veel in diensten uit het boek Exodus gelezen. De tocht door de woestijn, de braamstruik, de berg Horeb, Elim, water en brood, het gouden kalf. Eind 2019 is er een boek verschenen van de Joodse emeritus professor uit Engeland, Jonathan Sacks: "Exodus – boek van de bevrijding".

Nu, na al die weken coronatijd willen we iets vasthouden, van gedachten, van gevoelens, van bidden en geloven in deze tijd. Verder, alert blijven vooral ook vanuit je vak. Daarom, hier in Elim beginnen we, we: ds. Bert Pleijsant uit Hoogeveen en ik (50 jaar geleden studeerden we al gelijktijdig aan de VU) met een groep van collega's en belangstellenden. We lezen samen het boek van Jonathan Sacks ( Exodus – boek van bevrijding), samen ook elkaar inspirerend en bemoedigend. Even praktisch: we denken aan de eerste bijeenkomst op 10 september om 10 uur in de kerk aan de Dorpsstraat. 'Exodus in Elim' gaat onze bijeenkomst heten. We hopen verder te gaan na de zomertijd, op onze manier – samen gedachten delen, elkaar stimuleren en bemoedigen en verdieping zoeken. En met eventuele coronaregels en ruimte. Gewoon, niet om moeilijk of gewichtig te doen, maar om scherp te blijven.

Ook na 1 juli. Informatie? Vragen? Reageren? Hierbij mijn e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Pin It

WhatsApp Image 2020 06 28 at 12.16.55Mormaal op de dinsdag en de donderdagavond van 19 tot 21 uur, deze week op de maandag en de donderdagavond van 18:30 tot 21 uur. Via de Elimsite en www.dehoogevener.nl

Pin It

WhatsApp Image 2020 06 29 at 09.20.39ELIM – Het dorp waar we van houden en waar we trots op zijn. Waar we samen zo veel bereiken door saamhorigheid en inzet. Als je dan dit reclamebord ziet schrik je. Wie doet nu zo iets en wat gaat er in het hoofd van zo’n iemand om. Er werd zelfs nog een hakenkruis toegevoegd om de vernieling van dit net nieuwe bord compleet naar z’n einde te helpen. Een daad die afschuw oproept bij ieder weldenkend mens. Dit doen wij niet in Elim en dit tolereren wij niet. Als je boos op iemand bent ga je in gesprek, maar dit soort acties zijn nooit toegestaan. Nu is de pech voor de verwerpelijke kunstenaar dat deze actie gefilmd is. Om dit soort vandalisme in de kern te smoren wil de eigenaar van het bord graag de dialoog aangaan met deze vernieler. Tot vanavond 22: 00 uur heeft deze de tijd zich te melden. Zo niet dan wordt deze zaak zeker vervolgd.

Pin It

Online Kerkdienst 28 juni

Pin It

In 2014 werd Inge Oosting fractievoorzitter PvdA. Toen gaf Inge oosting al aan "Er staat veel te gebeuren de komende jaren, er komt veel op gemeentes af. De PvdA fractie zal, zoals dat in Hoogeveen altijd het geval is geweest, een constructieve bijdrage blijven leveren aan het lokaal bestuur, met een bijzonder oog voor onze kwetsbare inwoners. Met bijzondere aandacht voor het wegwerken van achterstanden, zodat iedereen kan meedoen aan onze samenleving. Wij realiseren ons dat de decentralisaties een zware opgave met zich meebrengen, maar ook kansen bieden om op sociale wijze onze lokale samenleving in te richten." Inge wist in 2014 nog niet in welke soap ze in 2020 terecht zou komen. Waar de Hoogeveense coalitie nu staat zou toen niemand hebben verwacht. In deze 'Koopman op pad' komt de huidige situatie in de Hoogeveense politiek uitvoerig aan de orde. Ook wordt er meerdere male teruggeblikt op de raadsvergadering van afgelopen donderdag. In gewone bewoordingen legt Inge ons uit wat er speelt en wat er volgens haar jarenlange ervaring nu moet gebeuren.

Pin It

WhatsApp Image 2020 06 15 at 20.55.38ELIM - Korfbalvereniging Elko verwelkomt nieuwe hoofdtrainer/ coaches. Henry Bijl, Henk Wachtmeester en Gert Pieters. Korfbalvereniging Elko heeft net als velen, mede door Corona, een roerig seizoen achter de rug. Toch is het de Technische Commissie gelukt om voor komend seizoen voor de 1e selectie en de A-junioren trainer Henry Bijl te contracteren. Henry was voorheen zeer betrokken bij korfbalvereniging Thrianta uit Hoogeveen, eerst als speler en later als trainer. Na een korfbalsabbatical heeft Elko hem bereid gevonden om zich komend seizoen te binden aan Elko. Henry Bijl zal de trainingen verzorgen voor de 1e selectie en de A-junioren. Hij zal daarbij nauw samenwerken met de Elkoërs Henk Wachtmeester en Gert Pieters die de coaching van de 1e selectie en de A-junioren voor hun rekening gaan nemen. Het bestuur van Elko is blij om met positief nieuws dit bijzondere seizoen af te sluiten en wenst zowel de trainers als de coaches een fijne sportieve samenwerking toe het komende seizoen.

Pin It

WhatsApp Image 2020 06 24 at 17.53.44

Pin It

Subcategorieën