Landschapsbeheer Drenthe zoekt vrijwilligers

(Tekst: Paula Bansema) Landschapsbeheer Drenthe is een organisatie die vrijwilligerswerk in de openbare natuur ondersteunt met advies, kennis, en faciliteert met uitlenen van niet gemotoriseerd handgereedschap, cursussen, contacten met gemeente of particuliere (natuur)eigenaren. Landschapsbeheer zoekt enthousiaste vrijwilligers die mee kunnen helpen bij kleine onderhoudswerkzaamheden in de natuur en het landschap in de gemeente Hoogeveen. De vrijwilligers bepalen zelf de tijd hoeveel men wilt spenderen aan het uitvoeren van de werkzaamheden in afstemming met de rest van de groep. De vrijwilligersgroep ontvangt ondersteuning bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Daarnaast organiseert het Landschapsbeheer regelmatig cursussen, workshops en andere activiteiten voor de vrijwilligers. Lijkt het je leuk om samen met andere vrijwilligers onderhoud te plegen aan landschapselementen, meld je dan aan via mail naar m.siebering@lbdrenthe.nl