Uitnodiging voor boekbespreking

ELIM – De christelijke toerustingsorganisatie het Elims Leerhuis maakt bekend dat op 12 oktober 2023 de presentatie zal plaatvinden van het boek Jezus de Godsglans. De Levende God volgens het Johannesevangelie geschreven door dr. Lieuwe van Kampen, bijbelwetenschapper te Elim.  De presentatie zal plaatsvinden in de PKN Kerk aan de Perenbomenweg 29 te Elim. Van Kampen zal vertellen hoe dit boek tot stand is gekomen en wie de persoon van Jezus volgens de evangelist Johannes ten diepste is. Lezing en bespreking van teksten voor belangstellenden zal plaatsvinden vanaf 10.30 u. Entree € 15,–; met lunch (vooraf opgeven!) € 20,–

Dr. Lieuwe van Kampen is nieuwtestamenticus, exegeet, bijbelvertaler en docent. Hij werkte aan de Universiteit Utrecht als docent en onderzoeker. Daarna was hij wetenschappelijk vertaalcoördinator en bijbelvertaler bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) te Haarlem voor o.a. de Nieuwe Bijbelvertaling en de Groot Nieuws Bijbel. Verder werkte hij als godsdienstdocent aan een vmbo-school en als eindredacteur aan de herziening van Het Boek (IBS).  Voor info of opgave: 06 53243164. Wilt u meer lezen over dit onderwerp klik dan hier.